Lösningar i plast för kommersiella områden | Uponor

Från Uponor Infra

Lösningar för Kommersiella områden

Fungerande lösningar för kommersiella områden

I den kommersiella marken är man beroende av fungerande uppkopplingar för el, tele och data likväl som säkra rör för dricksvatten och avlopp, en säker och pålitlig avrinning av ytvatten från hårdgjorda ytor, värme i affärslokaler och fungerande ventilation. Uponor Infra är en totalleverantör av lösningar för kommersiella byggnader. Plaströrslösningar är enkla att hantera och installera samt har en livslängd på över 100 år.

Spillvattenhantering

Våra system för spillvatten är Ultra Rib 2, Ultra Double, Ultra Classic och PVC inklusive delar, brunnar och betäckningar. Det säkraste och bästa spillvattenröret på marknaden är Ultra Rib 2.

Leverans av dricksvatten, spillvatten och gas

Tryckrörssystemen PE80, PE100, ProFuse RC och Barrier PLUS är pålitliga, säkra och tuffa rör anpassade för det nordiska klimatet. Rören transporterar dricksvatten, spillvatten och gas.

Dagvattenledning

Kompletta dagvattensystem består av produkter för rening, flödesreglering, pumpning, magasinering och infiltration.

Fjärrvärme eller fjärrkyle-leveranser

Vi har över 40 års erfarenhet av att tillverka fjärrvärme- och fjärrkylerör i unik PUR-isolering. Rören installeras för isolerad transport av vatten och avlopp.

Skydd av kablar

Världens sista utpost, vindkraftsparken eller megastaden har ett gemensamt – det går kablar dit. Vi ser till att kablarna skyddas – Cable Protection System by Uponor Infra.

Ventilation installerad i mark

Utnyttja byggytan inomhus optimalt! Markförlagda ventilationssystem ger lägre byggnadskostnader och nya användningsbara ytor.

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med plastprodukter för kommersiella områden

  • Lätta att identifiera
  • Lätta att installera och hantera
  • Leveranssäkra
  • Täta system
  • Slagtåliga
  • Små värmeförluster
  • Lång livslängd

Säkra plaströrssystem

Uponor Infra bidrar till säker och hållbar infrastruktur

Lösningar för kommersiella områden

Ultra Rib 2 Spillvattenrör
PE100 polyetenrör
Magasinering av dagvatten
Wehotherm fjärrvärmerör
Tripla kabelskyddsrör
Markförlagda ventilationssystem

Mer om rörsystem för kommersiella områden

2D5A8675F42E467D994C77B06A01F3C6

Uponor Infra Teknisk Handbok

2018 års utgåva

PDF 13.23MB
0CF359B412674D0EAB136048F4600A81

Sortiment 2021

Samtliga produkter

PDF 30.00MB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.