Losningar_Industrimark

Från Uponor Infra

Lösningar för Industrin

Säkra transporter av industrimedia i plaströrssystem

Uponor Infras kunder inom industrisegmentet omfattar massa- och bioraffinaderier, gruvor, kemisk industri, kraftverk, stålverk, avsaltningsanläggningar, fiskodlingar, mat- & förpackningsindustrin och dessa industrier hanterar dagligen process- eller kylvatten.

Utmaningar som t ex gamla rörsystem, högt grundvatten och förorenad mark kan skapa problem för många industriers områden. När dessa utmaningar dyker upp måste man i många fall undvika oönskade och dyra driftsstopp. Genom att installera PE eller PP-rör, plastbrunnar och produkter skräddarsydda för ändamålet undviker man produktionsstopp, säkrar leveranserna, minimerar underhållet av ledningarna och ökar inspektionsmöjligheterna.

Våra rör med tillhörande delar och brunnar installeras för nybyggnation, renovering eller relining. Produkterna har bland mycket annat, slagtålighet, kemisk resistens, okänslighet mot omkringliggande mark, täthet, hållbarhet, optimala flödes-egenskaper och en lång livslängd, i de flesta fall över 100 år.

Totalleverantör av intags- och utloppsledningar

Genom att anlita Uponor Infra Projektservice blir vi din partner i ditt intags- eller utloppsledningsprojekt.

Uponor Infra levererar nyckelfärdiga lösningar inklusive installation av intags- och utloppsledningar. Våra plaströrssystem som är tillverkade i Polyeten (PE), Weholite och PE100RC är kompletta system med rör, delar, brunnar och skräddarsydda strukturer. PE-ledningar är dessutom särskilt anpassade för intags- eller utlopps-ledningar tack vare deras unika egenskaper som kemisk resistens, släta insidor som motverkar påväxt av t ex alger, låg och konstant grovhetskoefficient, låga vikt jämfört med andra material som t ex betong, flera ringstyvhetsklasser och de är anpassade efter dåliga markförhållanden och tillverkas i rörlängder helt enligt projektets behov.

Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med plastlösningar för industrin

  • Flexibla plastmaterial har hög böjningsradie
  • Rören är lätta att hantera och installera
  • Optimala flödesegenskaper
  • Designade eller standardlösningar - ditt val!
  • Prefabricering av produkter i fabrik eller på arbetsplatsen
  • Över 100 års livslängd
  • Plaströr är kemikalieresistenta
  • Kompetent och utbildad fältservicepersonal
  • Släta innersidor
  • Låg vikt jämfört med andra material på marknaden
Infrakulvert för samtlig infrastrukturmedia | Uponor

Smart infrastruktur

Vad skulle du säga om du kunde installera samtliga rör för media i ett och samma rör? Smart förmodligen!
Mer om smart infrastruktur i infrakulvertar

Intags- och utloppsledningar för industrin

Stora Enso pappers och massabruk installerade intags- och utloppsledningar i Weholite. Uponor Infra Projektservice designade och installerade ledningarna

Lösningar för industriområden

Weholite
Tryckrörssystem
Spillvattensystem
Dagvattensystem
Skräddarsydda produkter

Mer om lösningar för Industriområden

0CF359B412674D0EAB136048F4600A81

Sortiment 2021

Samtliga produkter

PDF 30.00MB
2BF20420498B4AF2BD3074A305E754C1

Weholite

Tekniska data

PDF 475.75kB
2D5A8675F42E467D994C77B06A01F3C6

Uponor Infra Teknisk Handbok

2018 års utgåva

PDF 13.23MB
099919AD75E346D1ABB52B9DC78EDB67

Pipe World

Nummer 1 2020

PDF 1.85MB
9FA6CDBD8FFB476DB634E7D9FFEDE6FF

Pipe World

Nummer 1 2021

PDF 2.89MB
Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.