Losningar_Kommunal_mark

Infrastrukturlösningar: Kommunal mark

Framtida dagvattensystem för våra kommuner

Allt medan städerna växer och marken bebyggs blir också behovet av en väldimensionerad dagvattenhantering större. Skyfall och problem med avrinning med översvämningar som följd är något vi ser mycket av idag. Traditionella dagvattenrör är ingen bra lösning, varken ur säkerhets- eller kostnadsperspektiv. Uponor Infra rekommenderar tvårörssystem för en modern dagvattenhantering med naturlig infiltration så långt det går. Våra tvårörssystem kan förhindra översvämning av vattenledningarna genom att fördröja vattenmassorna med ett kontrollerat utsläpp. Vi tar även fram måttbeställda dricksvattentankar, tankar för brandsläckningsvatten, tankar för lagring av vätskor och mer därtill.

Flera av våra kundanpassade lösningar baseras på Weholite, ett system som vi har utvecklat och förädlat i mer än 30 år. Systemet klarar tuff hantering och svåra installationsförhållanden med bästa, möjliga säkerhetsmarginal. Ett Weholiteprojekt är 100 % anpassningsbart vad gäller längd, styvhet, material, färg med mera och kan användas vid traditionell installation under mark, för relining och vid marin förläggning.

Våra traditionella markavloppssystem installeras frekvent inom den kommunala marken. Ultrafamiljen som består av Ultra Classic, Ultra Double och Ultra Rib 2 som ger dig flera olika val beroende på hur installationsplatsens markförhållanden är. Ribbade rör Ultra Rib 2 är kungen i Ultrafamiljen och det bästa röret på marknaden! Ultra Classic är det släta flerskiktsröret och Ultra Double är dubbelväggsröret med liknande egenskaper som Ultra Rib 2. Läs mer om rören nedan!

Stora, utmanande projekt - vänd dig till Uponor Infra Projektservice

Uponor Infras långa branscherfarenhet har kulminerat i ett servicekoncept som är ett av sitt slag. Genom att ta ansvar för kundens hela projekt kan vi leverera måttbeställda, miljövänliga lösningar med fokus på framtida utmaningar till kunder i världens alla hörn. Våra kunders krav och önskningar tillsammans med projektets storlek och olika slags utmaningar, exempelvis vattenrecipientens status och sårbarhet, styr vilka lösningar vi jobbar fram. Dessa omfattar allt från design och beräkningar, svåra installationer, fältservice och teknisk support. Som beställare får du en kontaktperson hos oss för att göra det hela lättare och vårt globala projektserviceteam sitter i Vasa i Finland. Med Uponor Infra Projektservice kan vi ge dig som kund;

 • produktritningar, hållfasthetsberäkningar, arbetsbeskrivningar med mera
 • ett team av designers som antingen supportar eller designar hela lösningen
 • fabrikstillverkning av stora eller komplexa strukturer vilket i sin tur spar på tid
 • materialleveranser av rör och delar
 • certifierad svetspersonal och fältservice
 • underleverantörer vid behov, till exempel maskinentreprenörer, betongare och dykföretag
 • en projektledare på installationsplatsen som ser till kvaliteten på arbetet samt att tidsscheman och deadlines följs
 • deltillverkning av brunnar, kamrar med mera i de fall dessa inte kan transporteras från fabrik
 • flexibilitet, exempelvis lösningar på oförutsedda utmaningar under projektets gång
 • utbildning i hur systemet ska användas och underhållas när installationen väl är klar

Projekt: Sobacken i Borås

Sobacken är en viktig del av Borås fossilfria satsning för staden. Här finns kraftvärmeverk, avloppsreningsverk och biogasframställning, varför valet av ledningssystem mellan bassängerna för rening av avloppsvattnet blev Weholite - ett mycket flexibelt, lättarbetat system som kunde prefabriceras och skräddarsys hos oss på Uponor Infra. När materialet levererades stod vår fältservice för svetsning och installation. Projektet hanterades av en av våra projektledare från första skiss till färdig installation - minst en gång i veckan var personen på plats för att överse arbetet. Sobacken stod klart 2018 och har fått både nationell och internationell uppmärksamhet.

Miljöanläggningen ska bland annat ge fjärrvärme till invånarna i Borås, uppnå lagstadgade miljögränsvärden för avloppsvatten, ombesörja hushållens avloppsrening och uppfylla stadens miljömål för förnybar el. Projektet är ett mycket bra exempel på vad Uponor Infra Projektservice kan uppnå.

Projekt: Infrakulvert Vallastaden i Linköping

I Vallastaden i Linköping finns en infrakulvert för all inframedia installerad. Infrakulverten som är tillverkad i Weholite mäter 2200 mm i diameter och är prefabricerad för snabb och smidig installation. Under goda förhållanden installerades 90 meter kulvert på en dag!

Mer om våra produkter

075125F7DFD3476B8F9C3120034C10AE

Dagvatten

Kapitel 6.0 - Teknisk Handbok

PDF 119.41kB
A86D11576CE34D37BC7B78DB73BC0495

Spillvatten

Kapitel 5.0 - Teknisk Handbok

PDF 820.15kB
92AB773A7F9F41FDA38D222A0C87F1A4

Spillvatten

Sortiment 2020

PDF 1.46MB
FD8D40C1B47D4A5FAD65B19D1062A3C7

Dagvatten

Sortiment 2020

PDF 766.37kB

Uponor Infra säkerställer framtidens avloppsrening med Weholite

Sobacken med kraftvärmeverk, avloppsreningsverk och biogasframställning är en viktig del i Borås satsning, att göra staden fossilbränslefri. Valet av ledningssystem mellan bassängerna för att rena avloppsvattnet föll på Weholite.

Smart underjordisk infrastruktur

 • Vill du ha snygga stenläggningar i din stad?
 • Vill du plantera många träd i din stad?
 • Vill du frigöra byggbar yta?
 • Vill du ha hållbara ledningar med lång livslängd?
 • Vill du slippa gräva upp ledningar vid renovering?

Installera en infrakulvert!

Se varför du ska installera en infrakulvert
Infra 360 projektservice

Uponor Infra 360° Projektservice

Uponor Infra 360° Projektservice är ett unikt tjänstekoncept där vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar helt efter kundens behov.

Uponor Infra Projektservice