Dagvatten pa kommersiell mark

Infrastrukturlösningar: Kommersiell mark

Dagvattensystem för våra handelsområden

Torg, butiksgator och varuhus med tillhörande parkering är typexempel på mark som utmanas stort av ökad nederbörd. Ytorna är hårdgjorda till större del med bara några få planteringar och det här genererar stora mängder vatten som behöver tas om hand. Traditionella rörledningar har som funktion att leda bort dagvattnet. Lösningen kombinerar spill- och dagvattenhanteringen, något som belastar reningsanläggningar och resulterar i en begränsad vattenrening. Samtidigt är systemet okontrollerat med hög avrinning och det leder till stor påverkan på byggnader, trafik, luftburna partiklar och kommersiell aktivitet.

Moderna dagvattensystem strävar mot att efterlikna naturens hållbara, cykliska vattenhantering. Infiltration installeras där det är möjligt liksom fördröjning och rening där det krävs. Rikligt med planteringar biddrar till hög avdunstning och ren avrinning via naturliga vattenvägar. Den här lösningen minskar också mängden dagvatten till reningsanläggningar och gör liten eller ingen åverkan alls på kringliggande byggnation. Uponor Infra rekommenderar tvårörslösningar för modern dagvattenhantering - den bästa kombinationen av livslängd och kostnader. Naturlig infiltration används i den utsträckning det är möjligt vilket passar utmärkt för relativt rent vatten, exempelvis från tak. Om det föreligger risk för översvämning av ledningsnätet, till exempel vid högt grundvatten, lämpar sig våra tvårörslösningar även som en fördröjande funktion med kontrollerat utsläpp. Det är också en god lösning i de fall vattenkvaliteten kräver en effektiv rening.

Uponor Infras markförlagda ventilation har installerats på många platser i norden. Den största byggnaden som installerat markförlagd ventilation är Operahuset i Oslo. Läs mer om markförlagd ventilation nedan.

Uponor Infra Projektservice - Din partner i krävande projekt

Uponor Infras långa erfarenhet har resulterat i ett unikt servicekoncept. Vi tar ett helhetsansvar för krävande projekt och levererar skräddarsydda, miljövänliga och framtidsenliga lösningar till kunder runtom i hela världen. Utifrån våra kunders önskemål och projektets omfattning jobbar vi fram projektlösningar som kan innehålla allt från design av komplexa system, installation på utmanande platser och efterkontroll av den färdiga installationen. Du som kund får en kontaktperson genom hela projektet för att underlätta det hela ytterligare. Vårt globala team för projektservice finns i finska Vasa. Deras experter erbjuder teknisk support och projekthantering i samarbete med lokala Uponor Infra-bolag. Med vår projektservice erbjuder vi:

  • produktritningar, hållfasthetsberäkningar, arbetsbeskrivningar
  • ett designteam som supportar och designar hela lösningar
  • prefabricering av stora eller komplexa strukturer, vilket sparar tid
  • materialleveranser (rör och delar)
  • certifierade svetsare
  • underleverantörer i de fall det behövs, exempelvis dykföretag, betong- och maskinentreprenörer
  • en projektledare på plats för att säkerställa kvaliteten på arbetet och att tidsscheman och deadlines hålls
  • deltillverkning av brunnar, kammare med mera på plats om de inte kan transporteras från fabrik
  • möjligheten att anpassa och lösa oförutsedda utmaningar under projektets gång
  • utbildning av kunden i hur systemet ska användas och underhållas när det väl är dags för drifttagning

Många av våra skräddarsydda lösningar är baserade på Weholite, en teknologi som Uponor Infra utvecklat och förädlat i mer än 30 år.

Projekt: Slotsarkaden i Hilleröd, Danmark

Under de senaste fem åren har häftiga skyfall hotat att översvämnma Slotsarkadens entré. Gallerian ligger i ett mycket tätbebyggt område med dåliga markförhållanden och var vid tillfället i behov av en snabb, smidig installation utan för mycket störningar för kunder och näringsidkare. Uponor Infra Projektservice valde att arbeta med Weholite, ett dagvattensystem som var idealiskt för projektet då betong inte kunde användas på platsen. Installationstiden för Weholite är kortare än för andra dagvattensystem tack vare plug-and-play. Problem med bärigheten på platsen löstes enkelt med geotextil och slutprodukten blev enkel att inspektera.

Genom hela projektet erbjöd vi på Uponor Infra Projektservice materialleveranser, teknisk support och fältservice.

Mer om lösningar för kommersiell dagvattenhantering och ventilation

1208360E027F4353A7C9963C27875873

Markförlagd ventilation

Broschyr

PDF 9.00MB
FD8D40C1B47D4A5FAD65B19D1062A3C7

Dagvatten

Sortiment 2020

PDF 766.37kB
075125F7DFD3476B8F9C3120034C10AE

Dagvatten

Kapitel 6.0 - Teknisk Handbok

PDF 119.41kB
DFE4F068195B4269A6E0CA0AEF3FB350

Markförlagd ventilation

Kapitel 10.0 - Teknisk Handbok

PDF 946.26kB

Moderna lösningar för infrastruktur