Plaströrssystemslösningar från Uponor Infra | Uponor

Mycket mer än plaströr

Uponor Infras systemlösningar

Uponor Infras lösningar - mycket mer än plaströr

Våra plaströr och produkter ger en säker, långvarig användning och förenklar på flera sätt livet för våra kunder. Vi levererar allt från standardprodukter till kundanpassade lösningar inklusive installation - Uponor Infra erbjuder mycket mer än plaströr.

Våra krav blir allt högre på plaströren och produkterna som bildar vår underjordiska infrastruktur - en struktur som inte syns men tas förgiven av många. Vi vrider på kranen och förväntar oss att få friskt, gott vatten att dricka och duscha i. Vi spolar i våra toaletter och tror att spillvattnet transporteras säkert till ett reningsverk. Vi sätter på datorn och kräver den snabbaste uppkopplingen eller täckning för våra mobiltelefoner. För att åstadkomma detta behöver vi ett system av pålitliga, välanpassade plaströr och produkter för vår infrastruktur.

• Produkter och system har en livslängd på mer än 100 år.

• Rör, brunnar och betäckningar är kompatibla med varandra.

• Produkterna uppfyller kraven för Nordic Poly Mark, EN 13476 och Uponor Infras hårt ställda krav.

• Tillverkningsmaterialet är återvinningsbart.

• Produkterna har hög slagtålighet, täthet och säkerhet vid deformation.

Uponor Infra Projektservice - för skräddarsydda projekt i hela världen

Vi bygger vår verksamhet på kundförståelse och lång erfarenhet, vilket har resulterat i ett unikt servicekoncept med möjligheten att leverera framtidsenliga, miljösmarta helhetslösningar. Uponor Infra Projektservice erbjuder kundanpassade installationer för olika typer av krävande projekt. Beroende på kundens önskemål och projektets omfattning arbetar vi fram en projektlösning där Uponor Infra hjälper till med allt från design av komplexa plaströrssystem till installation samt efterkontroll av det färdiga projektet. Vi tar ett helhetsansvar och ser till att du som kund får en och samma kontaktperson genom hela projektet.

Läs mer om Uponor Infra Projektservice