Plaströrslösningar från Uponor Infra | Uponor

För en säker och hållbar infrastruktur

Lösningar i plast

Lösningar i plast – hållbart och säkert!

Våra krav blir allt högre på plaströrssystem som bildar vår underjordiska infrastruktur - en struktur som inte syns men tas förgiven av många. Vi vrider på kranen och förväntar oss att få friskt, gott vatten att dricka och duscha i. Vi spolar i våra toaletter och tror att spillvattnet transporteras säkert till ett reningsverk. Vi sätter på datorn och kräver den snabbaste uppkopplingen eller täckning för våra mobiltelefoner. För att åstadkomma detta behöver vi ett system av pålitliga, välanpassade plaströrslösningar för vår infrastruktur.

I våra plaströrslösningar finns både standard och prefabricerade, skräddarsydda lösningar inklusive installation. Våra kunder inom sektorer som industri, kommun, kommersiell mark och transport hanterar dagligen transport av spillvatten, dagvatten, dricksvatten, kylvatten, värme, ventilation, kyla, el, tele och data. Transporterna måste ske smidigt och säkert i hållbara och täta lösningar.

Uponor Infras hållbarhetsarbete – en del av den dagliga verksamheten

 • Tillverkningsenheterna är ISO14001 och ISO50001 certifierade
 • Vi återanvänder allt skrot som uppstår i tillverkningsprocessen
 • Vi deltar aktivt i branschorganisationer och samarbetar med våra råvarumaterial-leverantörer för att öka användandet av återvunnet material
 • Vi tar steg för steg mot en koldioxidneutral tillverkning
 • Våra tillverkningsenheter i norden använder grön el
 • Vi arbetar ständigt med att utveckla produkter, tillverkning och förpackningar
 • Tillverkningsenheterna i norden, Polen och Baltikum ligger nära respektive lands marknader och det minimerar transporterna
Produktkatalog
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fördelar med lösningar av plast

 • Uponor Infra har lång erfarenhet av tillverkning och installation av plaströrslösningar
 • Produkter och system har en livslängd på mer än 100 år
 • Rör, brunnar och betäckningar är kompatibla med varandra och andra förekommande material på marknaden
 • Markavloppssystemet Ultra Rib 2 finns även tillverkat i fossilfritt plaströrsmaterial
 • Produkterna uppfyller kraven för Nordic Poly Mark
 • Tillverkningsmaterialet är återvinningsbart
 • Produkterna har hög slagtålighet, täthet och säkerhet vid deformation
 • Skräddarsydda produkter helt enligt kundens behov
Uponor Infra Projektservice - Till er Tjänst | Uponor

Ett unikt servicekoncept

Uponor Infra har som enda plaströrstillverkare ett unikt servicekoncept, Uponor Infra Projektservice. Vår projektservice jobbar med design, funktion och hållbarhet och det handlar inte bara om att jämföra konkurrenskraftiga lösningar, det handlar om att inspirera och realisera den perfekta lösningen, tillverkad i plast till våra kunder. Uponor Infra Projektservice levererar lösningar av plast i hela världen.

Uponor Infra Projektservice

Lösningar i plast från Uponor Infra

Vårt bidrag till säker infrastruktur idag och i framtiden

Om du inte ser formuläret nedan accepterade du sannolikt inte våra marknadsföringsrelaterade cookies. Du kan ändra cookie-inställningarna när som helst genom att klicka på fliken i sidfoten.