Water1

If you can detect it, you can control it!

Uponors tjänst för övervakning av vattenkvalitet

Uponors tjänst för övervakning av vattenkvalitet

Uponors tjänster för realtidsövervakning ger nätägarna förståelse för variationer i vattenkvaliteten, insikter i sambanden mellan händelser och vattenkvaliteten, möjlighet att upptäcka avvikelser omedelbart samt tillgång till tidigare dokumentation för undersökning av händelser. Dessa kunskaper ger nätägarna möjlighet att reagera snabbare på oplanerade händelser och begränsa eventuella hälsorisker.

Så här fungerar det

Systemet bearbetar digitala mikroskopiska bilder från ett testflöde i den rörledning som ska övervakas och detekterar, räknar och klassificerar mikrometerstora objekt utifrån morfologiska parametrar. De mikroskopiska objekten kan ha oorganiskt, organiskt eller biologiskt ursprung och utgöras av lerpartiklar, bakterier, alger, protozoer m.m. Systemet mäter dessutom vattnets temperatur och konduktivitet. Systemet för övervakning av vattenkvalitet registrerar följande information:

 • Antalet mikroskopiska objekt i olika storleksklasser
 • Antalet mikroskopiska objekt i olika formklasser
 • Vattnets temperatur
 • Vattnets konduktivitet

Systemet lär sig de normala egenskaperna hos vattnet i ditt nät och skickar tidiga varningar när avvikelser upptäcks. Systemet har en mycket hög känslighet för såväl mikrobiell aktivitet som ökade mängder sediment eller partiklar i vattnet. Detta kan till exempel inträffa till följd av bakteriella föroreningar eller inflöde av obehandlat vatten i nätet. Samtliga data presenteras på en instrumentpanel där parametrarna visualiseras separat för de olika analysplatserna i nätet. Operatören kan enkelt bläddra bland data som samlats in under 24 timmar, en vecka, en månad eller anpassade tidsperioder.Water2

Mätning av vattenkvaliteten ger följande fördelar

 • Omedelbara varningar om avvikelser i vattenkvaliteten
 • Möjlighet att begränsa hälsoriskerna
 • Kortare reaktionstider vid oplanerade händelser
 • Insikter i sambanden mellan händelser i nätet och vattenkvaliteten
 • Möjlighet att skapa en kunskapsbank för underhåll och reparation av vattennätet
 • Möjlighet att optimera de laboratorietester som utförs utöver de lagstadgade laboratorietesterna
 • Tillgång till tidigare dokumentation för undersökning av händelser


En komplett tjänst skräddarsydd för dina behov

Uponor Infras tjänster för vattenövervakning omfattar allt från design av nätövervakningen, installation och konfiguration till drift av systemet. Vi arbetar tillsammans med dig för att skapa en lösning och en plan för att digitalisera ditt distributionsnät utifrån verksamhetens specifika behov och krav.

När vi har identifierat en lämplig design för nätövervakning installerar och konfigurerar vi systemet i din anläggning för att garantera att allt fungerar korrekt redan från start. Våra specialister samarbetar sedan med dina experter för att definiera vilka faktorer som ska utlösa larm. Du kommer sedan omedelbart att få information när avvikelser inträffar i ditt nät.

Utbildning och support under samtliga steg

Våra experter utbildar din personal i användningen av vattenövervakningssystemets gränssnitt och den enkla navigeringen bland insamlade mätdata. Abonnemanget på tjänsten omfattar realtidsövervakning av ditt distributionsnät, incidentvarningar via SMS/e-post, månatliga rapporter med analyser av vattennätet och vattenkvaliteten, systemunderhåll och reparationer inklusive uppdateringar av maskin- och programvaror.
 • Molnbaserad dygnet runt-övervakning
 • Varningar via SMS/e-post
 • Månatliga rapporter med analyser av vattennätet och vattenkvaliteten
 • Kundsupport
 • Systemunderhåll och reparationer inklusive uppdateringar av maskin- och programvaror
Kontakta oss för att komma igång!