Water_Monitoring_Services_Flodesovervakning

Where water flows, so does information

Uponors tjänster för flödesövervakning och läckagedetektering

Uponors tjänster för flödesövervakning och läckagedetektering

Uponors tjänster för flödesövervakning och läckagedetektering hjälper nätägare att minska vattenförlusterna och få ökade kunskaper om flödesnivåer och flödesriktningar. Systemet är särskilt utvecklat för att upptäcka läckor.

Så här fungerar det

Detekteringen görs genom analys av flödesmätningar. Nätet delas in i mindre områden och varje område övervakas i ett definierat antal övervakningspunkter. Avvikelser och trender visas tydligt i ett webbprogram. Kritiska avvikelser som rörbrott aktiverar larm som skickas till den nätansvariga.

Mätningen av flöden gör det möjligt att

 • Skapa medvetenhet om läckor
 • Minska tiden och kostnaden för att hitta platserna för läckorna
 • Få inblick i läckornas storlek
 • Reparera läckor i tid för att förhindra att rörbrott uppstår

Påverkan av läckande vatten i Upocity

Flow2

18 % läckage av producerat vatten medför

 • 22 % överproduktion av vatten
 • 22 % överanvändning av energi
 • 22 % överanvändning av kemikalier

samt

 • Risk för vattenbrist i områden med begränsad ledningskapacitet
 • Högre risk för oplanerat underhåll vid rörbrott, vilket medför högre underhållskostnader
 • Högre förväntad belastning i kommunala reningsverk på grund av läckage till avloppssystem
 • Risk för skador på egendom och infrastruktur till följd av erosion och översvämningar
 • Högre risk för förorenat vatten till följd av tryckfall, vilket kan ge upphov till hälsorisker
 • Oplanerade underhåll av vattenleveranserna kan ge upphov till missnöje bland vattenkonsumenterna

En komplett tjänst skräddarsydd för dina behov

Uponor Infras tjänster för vattenövervakning omfattar allt från design av nätövervakningen, installation och konfiguration till drift av systemet. Vi arbetar tillsammans med dig för att skapa en lösning och en plan för att digitalisera ditt distributionsnät utifrån verksamhetens specifika behov och krav.

När vi har identifierat en lämplig design för nätövervakning installerar och konfigurerar vi systemet i din anläggning för att garantera att allt fungerar korrekt redan från start. Våra specialister samarbetar sedan med dina experter för att definiera vilka faktorer som ska utlösa larm. Du kommer sedan omedelbart att få information när avvikelser inträffar i ditt nät.

Utbildning och support under samtliga steg

Våra experter utbildar din personal i användningen av vattenövervakningssystemets gränssnitt och den enkla navigeringen bland insamlade mätdata. Abonnemanget på tjänsten omfattar realtidsövervakning av ditt distributionsnät, incidentvarningar via SMS/e-post, månatliga rapporter med analyser av vattennätet och vattenkvaliteten, systemunderhåll och reparationer inklusive uppdateringar av maskin- och programvaror.
 • Molnbaserad dygnet runt-övervakning
 • Varningar via SMS/e-post
 • Månatliga rapporter med analyser av vattennätet och vattenkvaliteten
 • Kundsupport
 • Systemunderhåll och reparationer inklusive uppdateringar av maskin- och programvaror
Kontakta oss för att komma igång!