WMS

If you can detect it, you can control it!

Uponor Water Monitoring Services

Uponor Water Monitoring Services

Uponor Water Monitoring Services är ett servicekoncept för övervakning av kommunala dricksvattennät. Systemet får information från sensorer i nätet och möjliggör en omfattande kontroll av vattendistributionen – dygnet runt.

Systemet övervakar vattenflödet, flödesriktningen och vattenkvaliteten. Avvikelser i form av läckor eller försämrad vattenkvalitet rapporteras som larmhändelser till nätägaren.

WMS2

Begränsad insyn skapar utmaningar

De kommunala vattennäten är ofta omfattande och vattenverken har begränsad insyn i sina nät. Det ställer nätägarna inför många utmaningar. Tysta läckor upptäcks till exempel inte i tid och om en incident inträffar kan det vara svårt att identifiera orsaken och dess omfattning. Laboratorietester är dessutom både tidsödande och dyra.

Uponors lösning gör det möjligt att övervaka vattennätet i realtid. Det gör att nätägaren kan vidta åtgärder omedelbart när avvikelser upptäcks.

Uponors tjänster för flödesövervakning och läckagedetektering 

Uponors tjänster för flödesövervakning och läckagedetektering hjälper nätägare att minska vattenförlusterna och få ökade kunskaper om flödesnivåer och flödesriktningar. Realtidsinformationen om vattennätet kan till exempel göra det möjligt att upptäcka tysta läckor innan rörbrott inträffar.
Mer information

Uponors tjänst för övervakning av vattenkvalitet

Uponors tjänster för realtidsövervakning ger nätägarna förståelse för variationer i vattenkvaliteten i nätet som helhet, insikter i sambanden mellan händelser och vattenkvaliteten, möjlighet att upptäcka avvikelser omedelbart samt tillgång till tidigare dokumentation för undersökning av händelser.
Mer information

Ett servicekoncept för övervakning av kommunala dricksvattennät

Systemet får information från sensorer i nätet och möjliggör en omfattande kontroll av vattendistributionen - dygnet runt.

En komplett tjänst skräddarsydd för dina behov

Uponor Infras tjänster för vattenövervakning omfattar allt från design av nätövervakningen, installation och konfiguration till drift av systemet. Vi arbetar tillsammans med dig för att skapa en lösning och en plan för att digitalisera ditt distributionsnät utifrån verksamhetens specifika behov och krav.

När vi har identifierat en lämplig design för nätövervakning installerar och konfigurerar vi systemet i din anläggning för att garantera att allt fungerar korrekt redan från start. Våra specialister samarbetar sedan med dina experter för att definiera vilka faktorer som ska utlösa larm. Du kommer sedan omedelbart att få information när avvikelser inträffar i ditt nät.

Utbildning och support under samtliga steg

Våra experter utbildar din personal i användningen av vattenövervakningssystemets gränssnitt och den enkla navigeringen bland insamlade mätdata. Abonnemanget på tjänsten omfattar realtidsövervakning av ditt distributionsnät, incidentvarningar via SMS/e-post, månatliga rapporter med analyser av vattennätet och vattenkvaliteten, systemunderhåll och reparationer inklusive uppdateringar av maskin- och programvaror.
  • Molnbaserad dygnet runt-övervakning
  • Varningar via SMS/e-post
  • Månatliga rapporter med analyser av vattennätet och vattenkvaliteten
  • Kundsupport
  • Systemunderhåll och reparationer inklusive uppdateringar av maskin- och programvaror
Kontakta oss för att komma igång!
B347D7569A3841089BAFC2E7E7039936

Uponor Water Monitoring Services

Nyhetsblad

Nyhetsblad Uponor Water Monitoring Services
PDF 996.69kB