360_Teknisk_Support

Infra 360° Projektservice

Teknisk Support

Kreativt stöd genom hela processen

Genom teknisk support får du tillgång till onlinesupport, utbildningar, handböcker, manualer, analyser och tester. Teknisk support är även ofta en aktiv part vid utvecklingen av ditt projekt. Förutom vår specialistkunskap om plaströr och med dem tillhörande produkter, har vi hög kompetens och stor erfarenhet av andra viktiga frågor vid underjordiska infrastrukturella projekt.Vi har dessutom moderna laboratorier med möjlighet att simulera hur en tänkt lösning kommer att fungera utifrån påverkan från exempelvis tryck, solljus och kemikalier. På så vis kan vi minimera risker och hitta den bästa lösningen för varje enskilt projekt.

Uponor Infras Produktdesigners och Projektkoordinatorer är experter på 2D FEM, 3D FEM, AutoCAD, Dimensionering, Beräkningar, Viktning, Deformation, Upplyftning, Konfiguratorer, Beräkningsmodeller, Trafiklast, Godstjocklekar, Tryckklasser och mycket mer.
Uponor Academy

Behöver ni mer kunskap?

Uponor Academy erbjuder utbildningar grundade på vår erfarenhet från mer än 60 år. Utbildningarna fokuserar på system för infrastruktur och VVS samt tillhörande samhällskrav och branschregler. Vi riktar oss till installatörer, konsulter, grossister, butikspersonal, skolor, hustillverkare och andra professionella aktörer i branschen.