360_Skraddarsydda_produkter

Infra 360° Projektservice

Skräddarsydda produkter

Kombinerar kompetens och teknologi

Den skräddarsydda lösningen är inte bara optimal för ändamålet. Den förkortar också ofta installationstiden markant. Med hjälp av vårt skickliga produktionsteam samt unik teknologi utvecklar vi den bästa lösningen. Vår avdelning för skräddarsydda lösningar är utrustad med den senaste tekniken och de bästa verktygen. Medarbetarna är skickliga hantverkare, specialiserade på att utveckla och tillverka lösningar för de svåraste och mest komplicerade uppdragen. Till många lösningar använder vi vår teknologi Weholite. Med Weholite kan varje enskilt rör skräddarsys till hundra procent avseende bl a längd, tjocklek, styvhet och färg. Röret har en unik slitstyrka, hög kemikalieresistens och god slaghållfasthet ner till -20 °C.

Exempel på vad vi erbjuder:

 • Dagvattenrening
 • Infiltrationssystem
 • Olika typer av dagvattenmagasin
 • Pumpstationer
 • Nedstigningsbrunnar
 • Ventilbrunnar
 • Mätarbrunnar
 • Dricksvattentankar
 • Infrakulvert
 • .....

Vi har möjligheterna - Vi har verktygen!

Skickligt produktionsteam löser de svåraste och mest komplicerade uppdragen. Vi har den senaste tekniken och de bästa verktygen. Produktdesigners och Projektkoordinatorer är experter på 2D FEM, 3D FEM, AutoCad, Dimensionering, Beräkningar, Viktning, Deformation, Upplyftning, Konfiguratorer, Beräkningsmodeller, Trafiklast, Godstjocklekar, Tryckklasser och mycket mer.

Exempel på skräddarsydda produkter

 • Dagvattenbrunnar
 • Teknikbrunnar
 • Reglerbrunnar
 • Sedimentbrunnar
 • Inspektionsbrunnar
 • Nivåregleringsbrunnar
 • Mätarbrunnar
 • Ventilbrunnar
 • Filterbrunnar

 

 

Weholite - teknologi utvecklad av Uponor

Teknologin Weholite utvecklades av Uponor redan 1983. Idag möjliggör den hundra procent skräddarsydda lösningar i dimensioner från 300 mm upp till 3500 mm. Rören som används till kompletta system för transport av vätskor eller luft i mark, i vatten eller ovan jord, är tillverkade i polypropen eller polyeten med slät in- och utsida. Förutom rör tillverkas kompletta anläggningar med t.ex. pump-, avskiljnings- och mätteknik.

Weholite - många möjligheter

Se mer om den unika teknologin Weholite.

Dagvattenhantering med Weholite

Skräddarsydda system med Weholite.