Uponor Infra 360 Projektservice har projektledare på plats | Uponor

Infra 360° Projektservice

Projektledning

En kontakt genom hela projektet

Våra projektledare hanterar allt för din bekvämlighet, kostnadseffektivitet och för att säkerställa högsta kvalitet. Vår projektledare ansvarar för allt från kontakter och deadlines till analyser och utvärdering under hela projektet. Ju större och mer komplext ett projekt är, desto viktigare är det att ha tät kontakt, men via så få kontaktpersoner som möjligt.

Våra projektledare är experter med stor erfarenhet av att planera och organisera större projekt. De ansvarar för att leverantörer och underleverantörer gör sitt jobb. De analyserar och utvärderar även arbetet när det pågår. Genom att effektivt kontrollera resurser och rutiner säkerställer de att tidsscheman, säkerhetsmarginaler och kvalitetsstandarder uppfylls.

Du är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi arbetar med stora nyckelfärdiga projekt i hela världen!

Projektledning innehåller:

  • Ansvar för projektet
  • Planering
  • Organisering
  • Kontakter
  • Deadlines
  • Övervakning
  • Kontakt med underleverantörer

Läs om våra projekt där vi haft projektledare på plats!