360_Projektledning

Infra 360° Projektservice

Projektledning

En kontakt genom hela projektet

För din bekvämlighet, högsta kvalitet och optimal kostnadseffektivitet får du en projektledare som sköter allt. Vår projektledare ansvarar för allt från kontakter och deadlines till analyser och utvärderingar genom hela projektet. Ju större och mer komplext ett projekt är, desto viktigare att kontakterna är många men kontaktpersonerna få. Våra projektledare är experter och har stor erfarenhet av att planera och organisera stora projekt. De ansvarar för att leverantörer och underleverantörer sköter sina åtaganden. Vidare analyserar och utvärderar de arbetet under projektets gång. Genom kontroller av resurser och rutiner säkerställer de även att deadlines samt beslutade säkerhetsmarginaler och kvalitetskrav hålls.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur vi arbetar med stora nyckelfärdiga projekt runt om i hela världen!

Uponor Infra Projektservice

  • Uponor Infra tar fram projekthandlingar, hållbarhetsberäkningar, arbetsbeskrivningar m m
  • Materialleveranser i form av rör och delar till projektet
  • Certifierad svetspersonal hanterar kompletta svetsutrustningar till både tryckrör dimension 1600 till Weholiterör upp till dimension 3500 mm. Vi deltillverkar brunnar, kammare etc. på arbetsplatsen om de inte kan transporteras i sin helhet från fabrik
  • Vi kontrakterar underleverantörer som t ex dykfirmor och markentreprenörer som behövs för projektet
  • Hanteringen av våra produkter är viktigt för oss och projektledaren ser till att hantering och installation sker enligt Uponor Infras anvisningar och våra svetsare på plats ser till att rören blir korrekt svetsade