360TM_Industrilosningar_spillvatten

Metsä Groups nya pappersmassafabrik i Äänekoski

Flexibilitet är avgörande för att hålla tidsscheman

Uponor Infra 360TM från början till slut

När Metsä Group, ledande inom skogsprodukter, startade sin nya pappers- och massaindustri i Äänekoski, Finland, blev fabriken den största massafabrik i norden. Anläggningen, som är värderad till 1,2 miljoner EUR, hade en byggnadsplan som inte tillät några förseningar. Fabriken öppnades enligt plan i augusti 2017 och massaleveranser till kunder startade endast en månad senare.

Uponor Infra 360TM från början till slut

Det tidiga och täta samarbetet med Uponor var avgörande för att Metsä Group skulle kunna hålla sina deadlines. Med uppgiften att leverera det mesta av den kommunala infrastrukturen, inklusive vatten, avlopp och dagvattenrör samt brunnar och brunnsdelar visste Metsä Group att de kunde lita på Uponor Infras kompetens inom projektverksamhet.

Uponor Infra fokuserar på nära samarbete med partners och kunder genom alla faser i ett projekt för att säkra ett bra flöde när det gäller lösning, process och drift.

Flexibilitet på arbetsplatsen säkrade tidsplanen

Tidsplanen för byggnationen var så snäv att det, tillsammans med att olika delar inom projektet behövde byggas samtidigt skapade nästan trafikstockningar på arbetsplatsen. Dessutom var den gamla massafabriken, som nu är stängd och väntar på att bli destruerad, i full drift under hela byggnationen.

I Uponor Infra hade Metsä Group en erfaren partner som inte bara kunde framställa och installera en mängd olika viktiga lösningar för projektets infrastruktur. De samarbetade även tätt och tidigt i projektet med hänsyn till att hitta de mest effektiva och bästa teknikerna att implementera för att säkra en enkel och integrerad byggnadsprocess.

”Mot slutet var det som att rören nästan drog sig själva”

Företaget som fick uppdraget att koordinera de flesta av anläggningens olika kontrakt var Graniittirakennus Kallio och de var även ansvariga för installationen av den nya fabrikens omfattande rördragning. Deras projektledare Arto Korhonen sa att även med hans 20 år långa erfarenhet i branschen, så var han förvånad över att ett sådant komplicerat och stort projekt kunde utföras enligt plan: ”Mot slutet av projektet drog rören nästan sig själva jämfört med de tidigare skedena, eftersom vi tidsövervakade allt för att undvika att det blev allt för hektiskt på byggplatsen. Samtidigt höll vi de dagliga kontaktner med andra entreprenörer till ett minimum. Vi drog även stor nytta av Uponor Infras lösning som omfattade rörinstallation i ytliga diken och som inte krävde separata stödstrukturer.”

 

Stora

Klart långt innan deadline

Uponor Infra 360 ger mervärde till varje projekt

Korhonen påpekar även att ”för att projektet skulle hålla tidsplanen så måste rörinstallationen vara flexibel för att inte hindra andra arbeten på arbetsplatsen. Dessutom uppstod det ibland överraskningar skapade av besvärliga markförhållanden.”Han noterar att den oväntade förändringen är den enda permanenta aspekten när det gäller industriell konstruktion och att Uponor Infras noggranna planering, deras omfattande tillverkning utanför byggplatsen samt deras förmåga att vara flexibla på byggplatsen och kunna se till helheten samverkade till att konstruktionstiderna hölls. ”Jag har bara gott att säga om Uponor. Trots en del ändringar i sista minuten av planerna fick vi utmärkta insikter och stöd från Uponors försäljnings- och produktionspersonal”, tillägger Korhonen.

Tidiga farhågor ersattes av ett utmärkt utförande

Det var nödvändigt att installera och bygga in de första rören i en spontad kofferdamm, och de 22 meter långa rörsektionerna måste kortas av till 7–8 meter. Korhonen medger nu att han då tvivlade på deras förmåga att hålla tidsplanen. ”Vi hann ikapp när vi väl kom vidare till fördämningssektionen. Efter det så flöt installationen av rörelementen på snabbt, vilket kompenserade för den långsamma starten.” Då det inte fanns något lager tillgängligt så levererade Uponor Infra materialen på ett logiskt sätt, utan fördröjning allt eftersom arbetet fortskred. Lastbilar kom med de tillverkade rörsektionerna direkt från fabriken till byggplatsen.

Planering är mycket viktigt

Vad kan man lära sig från projekt i den här storleksordningen? Korhonen påpekar att ”vid ett fabriksbygge eller andra typer av storskaliga utvecklingsjobb bör det i ett tidigt skede planeras för en fungerande infrastruktur, inklusive rör, vägar, osv. Tyvärr tas planer för infrastruktur oftast fram i slutet av designprocessen, vilket kan skapa flaskhalsar som kan störa tidsplanen.”

Back to industrial solutions page