Oresund header desktop

Utbyggnad av befintlig fjärrkylestation i Helsingborg, Sverige

Belönad lösning för fjärrkylesystem

Belönat fjärrkylesystem i Sverige

Öresundskrafts utbyggnad av fjärrkylesystemet i Helsingborg, Sverige, är mycket mer miljövänlig och kostnadseffektiv än kyla baserad på eldrivna kylmaskiner. 2017 belönades projektet med CCAC:s miljöpris vid FN:s klimatmöte COP23 i Bonn.

Genom att utnyttja havsvatten som kylvatten och låta värme från fjärrvärmenätet driva en absorptionskylmaskin, får fjärrkylan avsevärt bättre miljövärden jämfört med kyla producerad med eldrivna kylmaskiner – den nya fjärrkylecentralen levererar en mycket bättre lösning för miljön och skapar ett effektivt sätt att kyla fastigheter, industrier och shoppingcentra.

Den största prefabricerade produkten i Sverige

Den nya moderna fjärrkylecentralen, som byggdes 2018 ligger i Helsingborgs hamn och använder sig av havsvatten från Öresund för att producera fjärrkyla. Ett fullt utbyggt fjärrkylsystem likt detta kan minska elförbrukningen och utsläppen med cirka 65-70 % jämfört med kyla producerat i lokala kylmaskiner. Att använda havsvatten kräver emellertid stor försiktighet avseende miljö, hållbarhet och underhåll på grund av havets krafter, havsvattnets påverkan på material samt problem med påväxt av snäckor och havstulpaner.

Initialt, fanns det inga garantier för att Öresundskraft skulle välja Uponor och Weholite. Den ursprungliga planen var att installera en platsgjuten betongkonstruktion men tack vare Uponor Infras inblandning i ett tidigt stadie i projektet kunde en ny och bättre lösning införas. Jämfört med andra material och rörsystem gjorde att valet av Weholite till intagsrören blev en självklarhet. Weholite är mer kostnadseffektivt, hållbart och är enklare att underhålla. Öresundskrafts krav var att varken rör eller pumpstation skulle behöva kemikalisk rengöring och endast rengöras genom piggning, något som fungerar bra med PE-ledningar. Pumpstationen är den största prefabricerade produkten i Sverige med sin längd av 23 meter och i dimensionen ID/YD 3500/3900 mm. Med Weholite kunde pumpstationen prefabriceras på Uponor Infras fabrik i Fristad och transporteras till Helsingborg för att sedan sänkas på plats i ett våtschakt nära havet. Detta tillvägagångssätt rationaliserade arbetet och skulle inte varit möjligt att genomföra med en betongkonstruktion.

360TM_Oresundskraft
Oresund jobb i ror 50 50 desktop

Kreativ support genom hela projektet

Uponor Infras totalentreprenad har bestått av detaljerad teknik, projektledning, muddring och återfyllningsarbeten; marin installation av intags- och utloppsledning; landbaserad pålning, återfyllning och asfaltsarbete; svetsning och installation av intagsledningen; leverans och installation av den prefabricerade pumpstationen inklusive slussportar; infiltrationsenheter; två pumpar med en kapacitet av 3600 m3/timma; cirkulation av vatten till värmeväxlare och utloppsrör och tillbaka till havsbrunnarna och piggningsutrustningen.

Hela projektet - från de initiala ritningarna och beräkningarna för markarbeten, den komplicerade installationen och återställning av mark utfördes av Uponor Infra med underentreprenörer. 2017 blev projektet belönat med CCAC:s internationella miljöpris vid FN:s klimatmöte COP23 i Bonn.

 

Ett nära samarbete från början till slut

Uponor Infras support genom alla steg i projektet var nyckeln till projektets framgång. Processen har bestått av detaljerad teknik, projektledning, muddring och återfyllninghsarbeten, marin installation av intags- och utloppsledning, landbaserad pålning, återfyllning och asfaltarbeten, svetsning och installation av intagsledningen.

Uponor Infra levererade och installerade den prefabricerade pumpstationen inklusive slussportar, infiltrationsenheter, två pumpar med en kapacitet av 3600 kubik/timma, cirkulation av vatten till värmeväxlare och utloppsrör och tillbaka till intagsstrukturerna och piggningsutrustningen.

Läs Pipeworld 1 2018
360TM_Oresundskraft

Belönat fjärrkylesystem!

Projektet var inte bara kostnadseffektivt, det var så miljövänligt att det belönades 2017 med CCAC:s internationella miljöpris vid FN:s klimatkonferens COP23 i Bonn.

Uponor Infra Projektservice bidrog indirekt till att eliminera Helsingborgs fjärrkylning som årligen uppgår till 1 173 ton koldioxidekvivalenter, varav energieffektiviteten står för 92 %.

Till lösningar för industrin

Mer om Weholite

0ED6CADACFA6427FBE98D634A76D84CC

Weholite

Broschyr 2019

PDF 3.28MB
AF6D22D0680447BF894D19FC5F34F10E

Weholite

Sortiment 2019

PDF 452.49kB
BEB95F711CF5445B8D9307A4C1079578

Pipe World

Nummer 1 2018

PDF 3.26MB