360TM_Industrilosningar

Uponor Infra

Lösningar för industrin

Designat för hållbarhet, säkerhet och funktion

Säkra system för processvatten är en nödvändighet i många industriella verksamheter. Allt ifrån processvätskor från livsmedelstillverkning, rent vatten, kemikalier till mycket frätande ämnen leds i ledningarna där kraven på säkerhet är hög.

Uponor 360™ erbjuder olika lösningar för transport av processvatten för alla typer av industrier: papper & massaindustrier, raffinaderier, kraftverk, vattenkraftverk, avsaltningsanläggningar, gruvor och reningsverk.

Design för hållbarhet och funktion

Det finns inga patentlösningar för varje industris utmaning. Varje situation är unik. Varje utmaning kräver lokala experter. Men utmaningarna kräver även innovativt tänkande och insikt likväl som beprövade metoder för att få fram lösningar inom skälig tid.

360™ lösningar är alltid skräddarsydda enligt projektspecifikationerna, specialtillverkade för att möta krav och villkor och levererade som omfattande, aktuella och tillförlitliga projekt – från planering till färdig installation. Optimerade och garanterade baserat på vår över 60 åriga erfarenhet, expertis och kompetens.

Få nytta och förmåner av integrerade 360™ partnerskap – med en kontaktperson genom hela projektet, högsta kvalitet och optimal kostnadseffektivitet.

Realisera den perfekta lösningen

Uponor Infra 360TM erbjuder:

 • Teknik för ändamålsenliga lösningar
  • Dimensionering och Fältstudier
  • Kalkyler och Simuleringar
  • Design och Ritningar
  • Metodbeskrivningar
 • Rör inklusive prefabricerade produkter enligt kundens önskemål
 • Teknisk support genom hela projektet
 • Installation och svetsservice
 • Övervakning av projektet på plats
 • Nyckelfärdiga lösningar för hela rörprojekt inklusive ovan nämnda tekniker utförda av ett specialutbildat team
 • Partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet
Uponor Infra 360TM lösningar

Med Uponor Infra 360TM hittar vi den perfekta lösningen för ditt projekt. Vill du höra mer om hur våra kunder spenderat 15-30 % mindre tid på att hitta en optimerad lösning?

En hållbar lösning för ett massa- och pappersbruk

Weholites motstånd mot yttre påfrestningar som t ex nötning mot havsbotten var en viktig faktor när Stora Enso i Nymöllas utloppsledning skulle ersättas.

Läs artikeln