Fältservice ingår i Uponor Infra 360 Projektservice | Uponor

Infra 360° Projektservice

Fältservice

Säkerställer installationen på plats

Svetsa rör som ska ligga på havets botten eller förlägga rör i andra extrema miljöer fordrar specialistkunskaper. Vidare kräver alla projekt kunskap om lagar kring säkerhet, hälsa och miljö. Det kan vår fältservice. Vår fältservice erbjuder alla typer av installationstjänster – alltid med fokus på säkerhet och kunskap om lokala krav. Det kan lika gärna röra sig om specialsvetsning som om dykare för installationer under vatten. I de fall vi inte ansvarar för installationen erbjuder vi byggledning.


 


Service

Uponor Infra Projektservice svetsar rörsystem från dimension 20 till 1600 mm, med tryck upp till 20 bar.

• Stumsvetsning dimension 40–1600 mm.

• Extruderingssvetsning av Weholiterör i dimension 560-3500 mm.

Fältservice av Uponor Infra 360 Projektservice | Uponor

Läs om projekten där vår fältservice har varit på plats