Design och beräkningar gjorda av Uponor Infra 360 Projektservice | Uponor

Infra 360° Projektservice

Design & beräkningar

Erfarenhet av att leverera optimerade och kostnadseffektiva lösningar

Beräkningar, kalkyler och dimensionering spelar en viktig roll för ett projekts långsiktiga framgång. Våra designers är mycket skickliga och har stor erfarenhet.

Du måste veta vad du gräver ner. Veta vilka yttre och inre mekaniska påfrestningar som material och fogar kommer att utsättas för - tryck, rörelse, temperaturvariationer, expansion etc. Till exempel: vad händer med ett rör när det läggs på havsbotten? Eller under marken när de utsätts för utvändigt tryck? I nära samarbete med dig kan våra designers och fältpersonal komma fram till rätt lösning för ditt behov. Den optimala, kostnadseffektiva lösningen med säkerhetsmarginaler som minimerar risken för olyckor i framtiden.

 

  Det här gör vi!

  • 3D-ritningar av önskad lösning.
  • Beräkningar för hydraulik och flöden.
  • Svetsberäkningar.
  • Beräkningar för positionsbestämning av lyftpunkter.
  • Deformationsberäkningar.
  Kalkyler och beräkningar gjorda av Uponor Infra 360 Projektservice | Uponor

  Metodbeskrivningar - viktig del i projektet!

  Tydliga instruktioner, installationsanvisningar och handböcker för underhåll garanterar projektets hållbarhet och livslängd. Detaljerade metodbeskrivningar är din garanti för en långsiktig kostnadseffektiv lösning. Därför erbjuder vi dig alltid en detaljerad beskrivning av våra produkter, oavsett om det är vi eller någon annan som gör installationen. Det är så du garanteras säkerhet och har möjlighet att ställa frågor om ämnen som t ex framtida underhåll. Beskrivningar och dokumentation är naturligtvis viktigt för alla komplexa projekt.

  Välkommen att kontakta oss för mer information!

  Läs mer om lösningarna som vi har designat!