360_design_och_berakningar

Infra 360° Projektservice

Design & beräkningar

Vi vet vad du ska gräva ner

Kalkyler, beräkningar och dimensionering är av avgörande betydelse för ett projekts långsiktiga framgång. Vårt expertteam av konstruktörer har högsta kompetens och lång erfarenhet. Man måste veta vad man gräver ner. Veta vilka yttre och inre påfrestningar material, muffar och skarvar kommer att utsättas för – tryck, rörelser, temperaturskillnader, växtlighet etc. Vad händer t ex med ett rör som ska fungera på havets botten? Eller under jord med stora rörelser? I samarbete med dig, våra utvecklare och medarbetare ute på fältet tar vi fram rätt lösning för din utmaning. En optimerad och kostnadseffektiv lösning med goda säkerhetsmarginaler som minimerar riskerna för obehagliga överraskningar i framtiden.

Det här kan vi göra:

  • 3D-ritningar av önskad lösning.
  • Beräkningar för hydraulik och flöden.
  • 2D FEM-simuleringar för att säkerställa att olika påfrestningar såsom återfyllnad, grundvatten och/eller externa laster, inte påverkar resultatet på den slutliga lösningen.
  • 3D FEM-simuleringar för bland annat kopplingar, inspektionsbrunnar och PE-strukturer.
  • Svetsberäkningar.
  • Beräkningar för positionsbestämning av lyftpunkter.
  • Simuleringar för marina installationer avseende bland annat tryck.
  • Livslängdsberäkningar.

Metodbeskrivningar - en viktig del för det slutgiltiga resultatet

Tydliga instruktioner, dokumentation av installationer och manualer för underhåll garanterar ett projekts hållbarhet och livslängd. En väl genomarbetad metodbeskrivning är din garanti för en långsiktigt ekonomisk lösning. Därför erbjuder vi alltid möjligheten till noggrann beskrivning oavsett om det är vi eller någon annan som installerar. På så vis säkerställer du ansvar och frågor om t.ex. underhåll inför framtiden. Beskrivningar och dokumentation är naturligtvis viktigt vid alla komplexa projekt. Det är dock av extrem betydelse vid marina installationer. Här påverkar salthalter, vattenrörelser, temperaturer, bottenvegetation och djup på projektet. Beskrivningen kan därför vara på hundratals sidor.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information!