Fördelarna med Uponor Infra 360™

Uponor Infra Blog

Hur Uponor Infra 360™ ger fördelar till våra kunder

Blogginlägg: Ari Sillanpää, Application Manager, Water Technology

Som expert inom designade lösningar för dagvatten på Uponor Infra har jag alltid ett huvudbudskap som jag tar med till det första mötet med en kund: Det finns ingen patentlösning på utmaningar inom dagvattenhantering. Varje situation är unik. Varje projekt kräver fakta om förhållandena i och under mark; men designade lösningar skall även vara baserade på innovativt tänkande och att man tar hänsyn till alla de alternativ som finns för kunden.

Så vi lyssnar mycket på vad kunden har att säga – verkligen lyssnar på kundens behov. Beroende på deras svar och våra diskussioner föreslår vi hur vi kan lösa deras utmaningar baserat på varje lösnings kostnad, om det är genomförbart och att vi samtidigt tar hänsyn till miljön.

Namnet vi har gett detta tankesätt - det här sättet att närma sig varje projekt vi åtar oss - är Uponor Infra 360™. Även om det kan låta komplext, är det ett koncept och ett sätt att arbeta som bygger på – och som består av Uponors breda sortiment och kompetens som bas. Dessa kärnvärden ger oss möjligheten att erbjuda många lösningar – allt ifrån minsta del till en nyckelfärdig lösning inklusive installation.

Ett bra sätt för oss att visa vår kompetens är våra referenser. Referenserna visar många lösningar som vi kan erbjuda – till exempel så gör vi inte bara en typ av dagvattenmagasin till ett och samma användningsområde.

Referenserna är förvisso till för att skapa intresse hos kunden och våra diskussioner startar oftast med förfrågningar om rörleveranser, men samtidigt talar vi om vad vi kan erbjuda utöver leveranser av rör, som kan passa projektet och ju tidigare Uponor Infra går in i projektet, desto bättre – även i investeringsplanerna – för att föreslå lösningar som kan hjälpa kunden att spara tid och pengar.

Vi ser Uponor Infra 360TM konceptet som en rad pusselbitar som visar kundernas olika delar i projekten – och vår idé är att, ja, vi kan förse dig med hela 360TM konceptets delar genom att dela med oss av vår expertis. Det är en klar skillnad mellan vad Uponor Infra kan erbjuda jämfört med andra tillverkare av plaströrssystem.

Lika viktigt som att vi kan erbjuda vissa pusselbitar – eller samtliga pusselbitar – är att bitarna passar ihop med varandra och det är därför som våra kunder kan lita på vår expertis och kompetens när vi arbetar tillsammans med andra professionella.

Givetvis är vårt uppdrag att ha nöjda kunder men vi har även ett ansvar om att utmana dem – utifrån ett tekniskt perspektiv – och att vår lösning ibland är smartare och att hitta en smartare lösning är faktiskt idén med Uponor Infra 360TM.

 

Produkter för dagvattentransport

7804CD76AD104547BCA6EEA9CFA55715

Dagvattenrör, Uponor IQ

Kapitel 6.1 - Teknisk Handbok

PDF 488.90kB
A71C8F5772644B8FA0D5BB8A5E4856FE

Dagvattenrör, Weholite

Kapitel 6.2 - Teknisk Handbok

PDF 442.11kB
56CF0700BBE045CDA65C7AD8BD72789C

Dagvatten

Sortiment 2019

PDF 759.59kB