360TM_Dagvattenlosningar

Uponor Infra

Lösningar för dagvattenhantering

Designat för hållbarhet, design och funktion.

Dagvatten är vatten som tillfälligt flödar på markytan, mestadels regn eller smältvatten från snö och is. De senaste årens hårda nederbörd och medföljande översvämningar i framförallt våra städer har aktualiserat frågorna kring grön och blå infrastruktur. För att hantera den ökande mängden dagvatten behövs en kombination av parker, trädgårdar, landskap, gröna tak, vattendrag, våtmarker och dräneringssystem.

Design för hållbarhet och funktion

Hållbarhet - Säkerhet - Funktion

Det finns ingen patentlösning på att lösa utmaningarna med dagvattenhantering. Varje situation är unik. Varje utmaning kräver lokala experter. Men utmaningarna kräver även innovativt tänkande och insikt likväl som beprövade metoder för att få fram banbrytande lösningar inom skälig tid.

360™ lösningar är alltid skräddarsydda enligt specifikationerna för varje krävande byggprojekt, specialtillverkade för att möta krav och villkor och levererade som omfattande, aktuella och tillförlitliga projekt – från planering till färdig installation. Optimerade och garanterade baserat på vår över 60 åriga erfarenhet, expertis och kompetens.

Få nytta och förmåner av integrerade 360™ partnerskap – med en kontaktperson genom hela projektet, högsta kvalitet och optimal kostnadseffektivitet.

Uponor Infra 360TM lösningar

Med Uponor Infra 360TM hittar vi den perfekta lösningen för ditt projekt. Vill du höra mer om hur våra kunder spenderat 15-30 % mindre tid på att hitta en optimerad lösning?

Avrinning av dagvatten är inga problem för det nya barnsjukhuset

Det skräddarsydda Weholite-magasinet som är donerat av Uponor hanterar dagvattnet från det nya barnsjukhuset i Helsingfors, Finland innan det tas om hand av det kommunala ledningsnätet. Magasinet levererades klart för installation och var installerat inom några timmar.

Läs artikeln