Uponor Infra 360 Projektservice - Till Er Tjänst | Uponor

Uponor Infra 360° Projektservice

WE CAN DO IT!

Totala lösningar för infrastruktur- och industriprojekt

Det finns inga patentlösningar för infrastrukturen eller för de industriella utmaningarna. Varje projekt kräver en optimerad lösning. Varje utmaning kräver expertis samt innovativt tänkande i kombination med banbrytande lösningar.

Uponor Infra 360° Projektservice förser dig med all expertis som krävs. Ta del av vårt teams 100-åriga erfarenhet och pålitligheten av den mest kompetenta tillverkaren för att leverera och implementera rätt lösning för dig.

Lösningar som är specifikt utformade för att möta dina specifika behov, krav, driftsförhållanden och framtida utveckling - oavsett omfattning, skala eller komplexitet. We can do it!

Det är många fördelar med Uponor Infra 360 Projektservice | Uponor

Med Uponor Infra 360° Projektservice, får du:

  • Ett team av specialister med över 100 års erfarenhet av komplexa infrastrukturprojekt
  • Experter inom olika områden såsom design, material, prestanda, marina installationer, projektledning och effektiva tillverkningsmetoder
  • Förvissning om att våra lösningar uppfyller de högst ställda kraven på kvalitet och prestanda
  • En nyckelfärdig lösning som skapats och levererats endast till dig

Unik infrakulvert i Linköping

I Infrakulvert Vallastaden är all underjordisk infrastruktur samlad på ett ställe - i en 2,2 km lång kulvert. Kulverten innehåller ledningar för inframedier som dricksvatten, spillvatten, fjärrvärme, el, tele, fiber och sophantering.

 

Avrinning av dagvatten skapar inga problem för det nya barnsjukhuset

Det prefabricerade Weholite dagvattenmagasinet, donerat av Uponor kommer att hantera dagvattnet från det nya barnsjukhuset i Helsingfors, Finland, innan det rinner till det kommunala ledningsnätet. Magasinet levererades färdigt för installation och installerades inom loppet av några timmar.