Uponor Infralla on kokonainen tiimi asiantuntijoita, jotka keskittyvät työssään vain näiden haasteiden ratkaisemiseen

Uponor Infra 360° Projektservice

Det finns underjordiska utmaningar som inte kan lösas genom standardapplikationer. Installationsvillkor eller särskilda behov kräver unikt designade lösningar. Vi, på Uponor Infra, har ett helt team av ingenjörer som endast arbetar med att lösa dessa utmaningar. De är duktiga formgivare och hantverkare som tillsammans bygger alla tänkbara unika lösningar utifrån kundens behov. Resultatet av vår kompetens och långa erfarenhet är ett servicekoncept, Uponor Infra 360° Projektservice, där vi erbjuder:

  • Design och beräkningar
  • Skräddarsydda produkter
  • Teknisk support
  • Fältservice
  • Projektledning

Välj själv om du endast vill ha en specialdesignad produkt eller en komplett nyckelfärdig lösning inklusive installation.

Unik infrakulvert i Linköping

I Infrakulvert Vallastaden är all underjordisk infrastruktur samlad på ett ställe - i en 1,8 km lång kulvert. Kulverten innehåller ledningar för inframedier som dricksvatten, spillvatten, fjärrvärme, el, tele, fiber och sophantering.

Sveriges största pumpstation i Weholite

Öresundskrafts nya fjärrkylesystem, som byggts i Helsingborg, belönades i november med CCAC:s internationella miljöpris i samband med FN:s klimatmöte i Bonn.

Uponor Infra ansvarade för totalentreprenaden på kylvattenintag, Sveriges största pumpstation och returen i havet.

Marin installation i Nymölla

Stora Enso Pappers- & Massabruk i Nymölla ersatte nuvarande utloppsledning i trä med ledningar av Weholite. 3500 meter dimension 1500 mm installerades.