360TM_Projektservice

Uponor Infra till er tjänst

Uponor Infra 360° Projektservice

Designat för hållbarhet, säkerhet och funktion

Det finns inga patentlösningar för industriers utmaningar. Varje situation är unik. Varje utmaning kräver lokala experter. Men utmaningarna kräver även innovativt tänkande och insikt likväl som beprövade metoder för att få fram banbrytande lösningar inom skälig tid.

Uponor 360™ förser dig med allt du behöver, ett sekel av expertis och pålitlighet av en av de mest erfarna tillverkarna som levererar lösningar i en integrerad, välkoordinerad process. Lösningar som tar hänsyn till dina speciella behov, krav, driftsförhållanden och framtida utveckling – oberoende av storleken på jobbet. En optimerad lösning som är enhetlig, designad och installerad på ett både tidsmässigt och effektivt sätt.

Det handlar inte om att jämföra konkurrenskraftiga lösningar.
Det handlar om att inspirera och att realisera den perfekta lösningen.

Design för hållbarhet och funktion
Realisera den perfekta lösningen

Välj den service som täcker alla eventuella problem:

  • Skräddarsydd design istället för standardprodukter för att optimera prestanda, initiala investeringar och livscykelkostnader.
  • Centraliserad projektledning och ansvar.
  • Kontinuerligt hög kvalitet och pålitlighet minskar drift- och underhållskostnader.
  • Förmåga att reagera direkt på oväntade utmaningar.  
Uponor Infra 360TM lösningar

Med Uponor Infra 360TM  hittar vi den perfekta lösningen för ditt projekt. Vill du höra mer om varför våra kunder har spenderat mellan 15-30 % mindre tid på den rätta, optimerade lösningen?

Unik infrakulvert i Linköping

I Infrakulvert Vallastaden är all underjordisk infrastruktur samlad på ett ställe - i en 2,2 km lång kulvert. Kulverten innehåller ledningar för inframedier som dricksvatten, spillvatten, fjärrvärme, el, tele, fiber och sophantering.

 

Läs artikeln

Avrinning av dagvatten skapar inga problem för det nya barnsjukhuset

Det prefabricerade Weholite dagvattenmagasinet, donerat av Uponor kommer att hantera dagvattnet från det nya barnsjukhuset i Helsingfors, Finland, innan det rinner till det kommunala ledningsnätet. Magasinet levererades färdigt för installation och installerades inom loppet av några timmar.

Läs artikeln