Frågor och svar om övrigt | Uponor

Övrigt

Frågor och Svar

Här har du Frågorna och Svaren!

Vi säljer alla våra produkter via återförsäljare. I vissa fall kan det ändå vara ändamålsenligt att leverera beställningen direkt från någon av våra fabriker men beställningen sker ändå via våra återförsäljare.

Du kan givetvis ta kontakt med vår tekniska support eller någon av våra säljare om du vill diskutera val av produkt eller lösning inför ditt projekt.

Vi säljer alla våra produkter via återförsäljare. Till dem kan ni vända er för att göra en pris- och leveransförfrågan.

Båda återförsäljare och andra kundgrupper kan givetvis kontakta våra säljare eller tekniska support för diskussion om vilka lösningar och produkter som är bäst för det enskilda projektet.

Vi levererar våra produkter i enlighet med AAVVS09 och det innebär mellan 2-5 års garanti beroende på vad som är avtalat i entreprenaden och om beställaren är konsument eller företag.

Man skall normalt vända sig till sitt inköpsställe om man vill göra en felanmälan. Använd med fördel framtagen blankett för felanmälan för enklare hantering av ärendet.

Du som läser detta svar har kommit rätt! All information du behöver finns på vår hemsida. Kolla särskilt in våra landningssidor för respektive produktsystem.