Frågor och svar om olika brunnar | Uponor

Brunnssystem

Frågor och Svar

Här har du Frågorna och Svaren!

Brunnar används som en accesspunkt till rörsystemet. Oftast görs också förgreningar och avvinkling av ledningsnätet i en brunn.  Man kan generellt dela upp brunnarna i olika grupper efter funktion.

  • Rensbrunnar
  • Tillsynsbrunnar
  • Nedstigningsbrunnar
  • Dagvattenbrunnar
  • Teknikbrunnar

För att bygga en komplett brunn behövs i de flesta fall en bottendel, ett stigarrör och en betäckning.

Se hela vårt sortiment i vår produktkatalog.

Om ni har behov av en teknikbrunn med ventiler, avluftare eller andra funktioner kan vi hjälpa er med en skräddarsydd produkt.

Om man beaktar vilket utvändigt grundvattentryck som anslutningarna i en brunn klarar så gäller 3 meter vattenpelare för de brunnar som är certifierade enligt EN 13598-2. Detta gäller framförallt våra spillvatttenbrunnar. Gummimanschetten mellan stigarrör och betäckningens teleskoprör klarar ungefär 1 meter vattenpelare men den skall normalt installeras över högsta grundvattennivå.

För större nedstigningsbrunnar och tankar kan man behöva bottenförstärkning och förankring för att förhindra deformation och upplyftning om de står i grundvatten.

För olika typer av nedstigningsbrunnar och teknikbrunnar har vi goda förutsättningar att hjälpa till med en projektspecifik, skräddarsydd lösning.

Läs mer om våra brunnar.

Man kan hitta de flesta mått i vår produktkatalog. Söker man ännu mer detaljerad information finns också en del modeller i vår BIM-plattform. Vi har även en del ritningar ivår tekniska dokumentation

Vad gäller olika typer av skräddarsydda lösningar som teknikbrunnar, filterbrunnar e t c har vi möjlighet att hjälpa er med typritningar i tidiga skeden samt produktritningar vid beställning. Läs mer om våra skräddarsydda produkter.

Vårt sortiment för nedstigningsbrunn 1000 hittar du här.

Man kan använda vår 625 betäckning till den.

Även Furnes och Ulefos har betäckningar som passar. Den nominella dimensionen kan vara lite förvirrande. Från Furnes passar 640-betäckningen och från Ulefos passar 625-betäckningen.

Konan på vår nedstigningsbrunn är excentrisk. Se mer detaljer i vår installationsanvisning presenterad i Teknisk handbok kaptiel 5.4 som du hittar längre ner på denna sidan.

Vad gäller våra skräddarsydda brunnar så används också excentriska konor men måtten kan skilja något. Vi tar alltid fram 3D-modeller på våra skräddarsydda produkter som man kan studera i detalj.

Det finns förhöjningsrör för våra dagvattenbrunnar. Brukar vara ca 1m men beror lite av dimension på brunnen.

ID315 (Dagvattenbrunn och Gårdsbrunn)

YD400 (Dagvattenbrunn och Gårdsbrunn)

ID400 (Vägbrunn och Pumpbrunn)

Brunnsgallret är inte en flaskhals. Det släpper igenom det flöde som utloppsledningen i brunnen har kapacitet för.

För komplett sortiment av dagvattenbrunnar och betäckningar ser vår produktkatalog.

Flöden i utloppsledningar beror av lutning och kan avläsas i ett Cole-Brook diagram som finns i vår tekniska handbok.

Via en kombinationsmuff kan man ansluta både släta rör och ribbade rör i motsvarande dimension till brunnen. (Används ribbade rör skall man dock använda avsedd tätningsring för respektive rörsystem vilka beställs separat).

Se komplett sortiment av brunnar.

Om brunnen bara har anslutningar för släta rör använder man en excentrisk övergång för ribbade rör.

Slutligen finns ett mindre antal brunnar som bara har anslutningar för ribbade rör som Ultra Rib och Ultra Double. Med en reduktion kan man ansluta ett slätt rör an mindre dimension i en sådan brunn.

Det är de men man bör också har koll på att det finns olika standarder (olika gummisorter) som beställaren kan kravställa emot. Vi använder tätningsringar som är oljebeständiga enligt SS-EN 681-2 i våra brunnar som standard.

Ansluter man ribbade rör så finns det separata oljebeständiga tätningsringar. Enligt SS-EN 681-1.

Är du osäker på vad som gäller i ditt projekt får du gärna kontakta oss.