Frågor och svar kabelskyddsrörssystem | Uponor

Kabelskyddsrörssystem

Frågor och Svar

Här har du Frågorna och Svaren!

Uponor Infras produkter uppfyller de krav som ställs på kabelskydd enligt EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 KV, SS 424 1437, Svensk Standard utgåva 6 och SPF Verksnorm 5200 utgåva 1.

Allt om kabelskyddrörssystem finns här!

SRN – Skydd Rör Normala Förhållanden

SRS – Skydd Rör Svåra Förhållanden

När det gäller SRN så skall röret klara av ett tryck av 4 Kn/m2 och även uppfylla det normala slagprovet. När det gäller SRS måste röret klara av ett tryck av 8 Kn/m2 samt uppfylla det svåra slagprovet.

En tumregel är att om man uppfyller förläggningsdjupet som krävs så kan man använda sig av ett SRN klassat rör. Kan man gräva men inte tillräckligt djup så är man tvungen att gå upp en klass till SRS. Men sen finns det undantag. Det finns kunder som kräver att klassningen skall vara minst SRS trots att rätt förläggningsdjup uppfylls och då är det som gäller.

SRE står för Skydd Rör Extra svåra förhållanden

Ett SRE-rör installeras i extra svåra förhållanden t ex i bergiga områden. Rören fästs då ovan mark med bergfäste eller kil. SRE-installationer efterfrågas även då rören ska vara UV-beständiga t ex i montage under broar,

Anledningen till att man skall använda sig av ett tätt system är framförallt för att säkerställa att inget tränger in i röret som försvårar installationen av kabeln. Framför allt när man lägger en tomkanalisation som skall användas i framtiden. Då vill man inte att vatten, slam eller fintrådiga rötter skall finnas i systemet.

Det finns speciella radontätningar i gummi att gjuta in mellan kabelrör och betongplatta för att få ett fullgott skydd. Dessa används både för släta och korrugerade rör

Kabelskyddsrörets innerdiameter skall vara minst 1,2 x kabeldiametern

Den helt unika rörkonstruktionen gör det möjligt att använda röret till helt normala installationer och till installationer där extra ringstyvhet efterfrågas t.ex vid grund förläggning eller höga trafiklaster.

Läs mer om Tripla!

Uponor Tripla finns i dimensionerna 110 och 160 mm

Eldistribution, fiber, vindkraft och belysning.

Läs mer om marknadens billigaste delbara rör, Uponor Snipp & Snapp

  1. Att varna för förekomsten av rör eller kablar vid schaktningsarbeten
  2. Att signalera läget hos kablar och rör, t ex när ett schakt öppnas på nytt för reparation eller för anslutning av en ny förbindelse
  3. Som identifiering av skyddade kablar och rör
Klicka här för mer om markeringsband och markeringsnät!

Brunnarna tillverkas i PE och PP. Dessa material är anpassade till det svenska klimatet då de inte är värme- eller köldkänsliga och därmed tål temperatursvängningar. Brunnarna har dessutom stor slagstyrka p g a materialvalet.

Här finns all info om våra kabelbrunnar!