Fel_pa_produkt

Fel på produkt?

Felanmälan enligt AA VVS 09

Som privatperson/konsument skall du alltid vända dig direkt till din återförsäljare/installatör och reklamera produkten enligt gällande rutiner. En reklamation måste alltid hanteras genom inköpsstället, d v s hos din VA/VVS-butik eller VA/VVS-installatör.

Som installatör/återförsäljare gäller nedan rutiner vid felanmälan:

  • Fyll i blanketten Felanmälan som finns här på sidan för nedladdning i Word-format. Observera att det är viktigt att den fylls i så fullständigt som möjligt. Speciellt viktigt är vår kunds uppgifter, vilket oftast är grossistens namn eller kontaktperson. Ange även produktens benämning och artikel- eller RSK-nummer samt beskrivning av felet.
  • Skicka din felanmälan via e-mejl till infrastruktur.se@uponor.com eller med post till Uponor Infra AB, Marknadsavdelningen, 513 81 Fristad.
  • Du kan även ringa in din felanmälan till vår Tekniska Support +46 33 172 500 (växel). Förbered dig med uppgifter om inköpsdatum, kontaktuppgifter, artikelbenämning, artikelnummer, tillverkningsdatum, installationsplats och felbeskrivning.
  • Din felanmälan registreras och ett ärendenummer skickas tillbaka via e-mejl. Detta sker normalt inom 2-3 arbetsdagar från det att vi taget emot felanmälan.
  • Om produkten skall returneras eller om vi behöver kompletterande uppgifter för att behandla ärendet erhålls särskilda anvisningar om detta.
  • Om felorsaken är av sådan art att produkten inte behöver skickas in eller inga kompletterande uppgifter behövs, behandlas ärendet direkt och svar ska förväntas inom en vecka efter det att ärendet är returnerat till er.
  • När produkten eller de kompletterande uppgifterna har skickats till oss kommer dessa att utvärderas, analyseras och därefter lämnas svar där åtgärder t ex i form av eventuella ersättningar kan bli aktuella.
  • Eventuella ersättningsleveranser som görs innan utvärdering är klar debiteras alltid enligt gällande prisavtal och krediteras först när utvärdering är klar och ansvar är fastställt.

Ladda ner Felanmälan

Uponor Infra säljer enligt AA VVS 09 som är de nya allmänna leveransbestämmelserna avseende VVS- och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige som trädde i kraft 1 januari 2009.

Ladda ner AA VVS 09