uponor infra ventilation

Ventilation

Bra ventilation ger god hälsa och friska människor

Kraven på energibesparing blir allt större. Våra bostäder blir allt tätare samtidigt som vi brottas med inomhusklimatet och de skador som kan uppkomma av för hög luftfuktighet. God ventilation är minst lika stora utmaning på arbetsplatsen som i hemmet.

Uponor Infra erbjuder produkter för markförlagd ventilation för skolor, sjukhus, industrier och andra offentliga byggnader.