Kylvatten

Intags- och utloppsledningar

Lång erfarenhet, unika egenskaper och tekniskt kunnande

Intags- och utloppsledningar i polyeten är korrosionssäkra, vattentäta och har en lång livslängd. Vi har lång erfarenhet av sjöledningar och kan med Weholite-rörens unika egenskaper i kombination med tekniskt kunnande på hög nivå erbjuda ett kostnadseffektivt koncept. Weholite är ett profilrör med slät yta på både insidan och utsidan, utvecklat redan på 1980-talet. Det är ett PE-rör som lämpar sig för internt tryck upp till 2 bar och är ett av få rör i världen som kan tillverkas i dimensioner över tre meter. Weholite fås i innerdiameter från 300 mm till 3500 mm och ringstyvhetsklasser upp till 8 kN/m². Rörlängden är vanligtvis 12 - 18 meter, men kan levereras även i längre längder om transportmöjligheterna tillåter. Weholite lämpar sig ypperligt för intagsledningar och utloppsledningar för vattenverk, avloppsreningsverk, kraftverk och olika industriella anläggningar. De främsta fördelarna Weholite har gentemot andra material är att det är extremt hållbart och beständigt mot både korrosion och kemikalier, vilket gör det till det ideala valet för sjöförlagda ledningar. Rören är flexibla, vilket gör det möjligt för dem att anpassa sig till olika belastning, vibrationer, stress och rörelser i marken, utan att rören skadas. Weholite har alla tekniska fördelar som motsvarande massiva PE-rör, men med en mycket lägre vikt, vilket gör installationen snabb och kostnadseffektiv.

Installation av sjöledningar
Polyeten flyter eftersom det har en lägre densitet än vatten. Detta gör det möjligt att svetsa rören på en lämplig, skyddad plats för att sedan med båt bogsera rörledningen till installationsplatsen. Det som gör Weholite till ett verkligt unikt rörsystem är att det har en profilväggsstruktur, som kan fyllas med betong. På detta sätt kan man viktsätta rörledningen och ändå bibehålla dess flexibilitet. Intern viktsättning minskar även den totala projektkostnaden eftersom det räcker med att muddra ett smalare schakt än vad som krävs för rör med externa betongvikter

Fördelar med Weholite för marin förläggning:

 • Svetsade fogar ger 100 % täthet
 • Flera ringstyvhetsklasser: 2 kN/m², 4 kN/m², 6 kN/m², 8 kN/m² eller projektanpassad
 • Internt tryck upp till 2 bar
 • Flexibel installation
 • Utmärkt vid dåliga markförhållanden
 • Lång livslängd
 • Korrosionsbeständigt material – minimalt underhåll
 • Hög nötningsbeständighet
 • Rörlängder enligt önskemål
 • Goda hydrauliska egenskaper
 • Projektanpassade rördelar
 • Vi erbjuder ett brett sortiment av Weholite-produkter, inklusive rör från DN/ID 300 till 3500 mm. Böjar, T-stycken, brunnar, specialdelar och diffusorportar.
 • Teknisk support och fältservice
 • Installation av sjöledningar kräver erfarenhet och expertis, detta finns hos Projektservice som kan assistera i alla skeden av ett sjöledningsprojekt eller erbjuda en nyckelfärdig lösning.
 • Hydrauliska beräkningar
 • Hållfasthetsberäkningar
 • Materialleveranser
 • Svetsning av rörledningar
 • Installation av rörledningen alternativt övervakning av installation

Uponor Infra Projektservice har över 60 års erfarenhet av tillverkning av plaströrssystem och genomförande av projekt i hela världen. Det unika servicekonceptet kombinerar expertis i design, tillverkning, installation och projektledning, detta skapar ett mervärde i storskaliga infrastrukturprojekt speciellt vid marina förläggningar. Weholite erbjuder lång livslängd genom sin unika struktur och design.