Fjärrvärme

Fjärrvärme

Kvalitet & Säkerhet

Wehoterm
Wehoterm® Standard fjärrvärmerör produceras enligt rekommendationer från Svensk Fjärrvärme. Även kvalitetskontrollen följer rekommenderade tillvägagångssätt och testningsfrekvenser. Wehotherm fjärrvärmerör produceras i dimensionerna 20-1200 mm samt tvårörssystem till och med dim 250 mm.

Läs mer om Wehotherm

Wehotek - Isolerade industrilösningar
Vid installation av Wehotek isolerade rör görs stora tidsbesparingar jämfört med konventionell rörisolering. När de isolerade rören är installerade, vilket i princip görs lika snabbt som oisolerade rör, är över 95 % av rörledningen isolerad.

Fördelar med Wehotek

  • Små värmeförluster
  • Isoleringen tål yttre belastningar t ex en person kan gå på isoleringen
  • Snabb installation
  • Antalet rörstöd minskar
  • Korrosionsbeständig
  • Utrymmesbesparande
  • Långa stödavstånd
  • Enkel rörupphängning
  • Hög kvalitet på isoleringen
  • Lång livslängd

 

Brunnar och Fogning

Ventilbrunnar

Wehotherm ventilbrunnar

Sortimentet av Wehoterm ventilbrunnar täcker nästan alla isolerade ventillösningar.

Brunnarna tillverkas av lätta och hållbara Weholite-rör, som vid behov kan färdigställas på plats vid installation.

Brunnarna kan även skräddarsys helt efter kundens behov.

Wehotherm-kaukolämpöelementit on suunniteltu maahan asennettaviin kaukolämpöputkijärjestelmiin.
Skarvningsmetoder

Det enda isoleringsarbete som behöver utföras i fält vid installation av preisolerade rör, för både luft- och markförläggning, är muffning och skumning av skarven. För att uppnå ett lyckat slutresultat lönar det sig att noga välja skarvmetod. Installationsförhållanden, markförhållanden och rördimension bestämmer ofta hur säker skarv som krävs.

Wehotherm-kaukolämpöelementit on suunniteltu maahan asennettaviin kaukolämpöputkijärjestelmiin.