Fjärrvärme

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Kvalitet & Säkerhet

Wehoterm
Wehoterm® Standard fjärrvärmerör produceras enligt rekommendationer från Svensk Fjärrvärme. Även kvalitetskontrollen följer rekommenderade tillvägagångssätt och testningsfrekvenser. Wehotherm fjärrvärmerör produceras i dimensionerna 20-1200 mm samt tvårörssystem till och med dim 250 mm.

Läs mer om Wehotherm

Wehoarctic
I vårt system för fjärrkyla utnyttjar man komponenter som är bekanta i fjärrvärmerörssystemen, men man använder tunnare isolering.

Rörinstallationer ovan mark samt vatten- och avloppsrör som skall installeras ovanför tjälgränsen krävet ett extra skydd för att inte frysa. Wehoarctic rörsystem tillverkas av Wehopipe (PE) och ett PVC mediarör. På utsidan av mediaröret kan man installera en kabelprofil, så att elementen kan utrustas med värmekabel. Systemet innehåller förutom rör även böjar, förgreningar, reduceringar, bunnar, ventiler och skarvmaterial.

Fördelar med Wehoarctic

 • Lågt K-värde på PUR-skummet.
 • Mekanisk hållbarhet.
 • Fastskummad konstruktion.
 • Rör kan levereras med galvaniserat eller målat spiro-skalrör.

Läs mer om Wehoarctic

Wehotek - Isolerade industrilösningar
Vid installation av Wehotek isolerade rör görs stora tidsbesparingar jämfört med konventionell rörisolering. När de isolerade rören är installerade, vilket i princip görs lika snabbt som oisolerade rör, är över 95 % av rörledningen isolerad.

Fördelar med Wehotek

 • Små värmeförluster
 • Isoleringen tål yttre belastningar t ex en person kan gå på isoleringen
 • Snabb installation
 • Antalet rörstöd minskar
 • Korrosionsbeständig
 • Utrymmesbesparande
 • Långa stödavstånd
 • Enkel rörupphängning
 • Hög kvalitet på isoleringen
 • Lång livslängd

 

Ventilbrunnar

Sortimentet av Wehoterm ventilbrunnar täcker nästan alla isolerade ventillösningar.

Brunnarna tillverkas av lätta och hållbara Weholite-rör, som vid behov kan färdigställas på plats vid installation.

Brunnarna kan även skräddarsys helt efter kundens behov.

Wehotherm-kaukolämpöelementit on suunniteltu maahan asennettaviin kaukolämpöputkijärjestelmiin.
Skarvningsmetoder

Det enda isoleringsarbete som behöver utföras i fält vid installation av preisolerade rör, för både luft- och markförläggning, är muffning och skumning av skarven. För att uppnå ett lyckat slutresultat lönar det sig att noga välja skarvmetod. Installationsförhållanden, markförhållanden och rördimension bestämmer ofta hur säker skarv som krävs.

Wehotherm-kaukolämpöelementit on suunniteltu maahan asennettaviin kaukolämpöputkijärjestelmiin.