Spillvattenbrunnar

Spillvattenbrunnar

Styrka, säkerhet och ekonomi

Att leverera starka, flexibla och hållbara brunnar ger lång livslängd, vilket i sin tur ger besparingar i form av lägre underhålls- och renoveringskostnader. Uponors spillvattenbrunnar är utvecklade för en livslängd på minst 100 år och klarar under bra förhållanden det mångdubbla.

För att allt skall fungera under flera decennier krävs dock möjlighet till tillsyn och underhåll. Detta skapas genom att förse spillvattennäten med spillvattenbrunnar och tillhörande betäckningar.

Godkännanden, installationsdjup och grundvattennivå

 • SS-EN 13598-2 och Nordic Poly Mark
 • Installationsdjup max 6 meter
 • Grundvattennivå max 5 meter

Material

 • Polypropen för lång livslängd
 • Brunnarna är allmuffade

Brunnsbottnar

 • T1 - med ett genomlopp
 • T2 - med tre inlopp - vänster, rak, höger
 • T3 - vänster och rakt inlopp
 • T4 - höger och rakt inlopp

Fall

 • Brunnar upp till dimension 315 har inbyggt fall på 12 promille

Föreskrivande texter

Tillsynsbrunn dimension 110-315

PDB Brunnar på avloppsledning

 • Brunn ska uppfylla krav enligt toleransklass A i Svenskt Vatten P91
 • Betäckning ska uppfylla krav enligt SS-EN 124

PDB.22 Tillsynsbrunn av plast

 • Brunnar ska vara av fabrikat Uponor eller likvärdigt och uppfylla krav enligt SS-EN 13598-2
 • Brunnar ska vara certifierade till nivå 1 och uppfylla kraven för Nordic Poly Mark
 • Brunnar ska klara ett installationsdjup på minst 6 meter med grundvattennivå på 5 meter
 • Betäckning ska vara försedd med låsbart lock, utformas med en slitsad packning mellan lock och ram och vara av fabrikat Uponor L-65 PREMIUM eller likvärdigt
 • Betäckning ska vara av lägst klass D400 enligt SS-EN 124.

Tillsynsbrunn dimension 450-560

PDB Brunnar på avloppsledning

 • Brunn ska uppfylla krav enligt toleransklass A i Svenskt Vatten P91
 • Betäckning ska uppfylla krav enligt SS-EN 124

PDB.22 Tillsynsbrunn av plast

 • Brunnar ska vara av fabrikat Uponor eller likvärdigt och uppfylla krav enligt SS-EN 13598-2
 • Betäckning ska vara försedd med låsbart lock, utformas med en slitsad packning mellan lock och ram och vara av fabrikat Uponor L-65 PREMIUM eller likvärdigt
 • Betäckning ska vara av lägst klass D400 enligt SS-EN 124Mer info om spillvattenbrunnar

174D713E372E468D88D9D59F29D3BA8C

Spillvattenbrunnar - Delar - Betäckningar

Sortiment 2019

PDF 484.75kB
6850326B433D4991A3EAC6D913630768

Spillvattenbrunnar

Kapitel 5.4 - Teknisk Handbok

PDF 472.95kB