Spillvattenbrunnar

Spillvattenbrunnar

Tillsyn och underhåll via långlivade spillvattenbrunnar

Uponor Infras spillvattenbrunnar tillverkas i polypropen, PP, och är utvecklade för en livslängd på minst 100 år - under bra förhållanden kan de klara det mångdubbla. Detta resulterar i starka, flexibla brunnar som sparar in på både underhålls- och renoveringskostnader. Uponor Infras spillvattenbrunnar/rens- och tillsynsbrunnar används i samband med trycklösa avloppssystem, kompatibla med både släta och strukturväggsrör. Brunnarna bör installeras vid sammankoppling av flera tillopp, riktningsändringar, dimensionsändringar och ändringar i rörens fall. Dessutom bör det inte vara längre avstånd mellan brunnarna än att det är möjligt att nå från brunn till brunn med kamera- och rensutrustning.

Uponor Infras spillvattenbrunnar med stigarrör i diametern 400 till 600 millimeter samt en bottenanslutning till och med diametern 315 millimeter är alla testade enligt SS-EN 13598-2. De har även blivit Nordic Poly Mark-godkända enligt SBC 13598-2 med installationsdjup max 6 meter samt grundvattennivå max 5 meter.

Uponor Infras spillvattenbrunnar i praktiken

För att avloppssystem ska fungera under flera decennier krävs möjlighet till tillsyn och underhåll. Genom att förse spillvattennäten med spillvattenbrunnar blir jobbet enkelt. Spillvattenbrunnar består av en brunnsbotten i genomfärgad, rödbrun polypropylen. För dimensionerna 200 och 400 millimeter tillkommer ett slätt stigarrör i PP. Stigarröret kopplas in i brunnsmuffen med tätningsringen, monterad i första rillan på stigarröret.

Uponor Infras spillvattenbrunnar/rens- och tillsynsbrunnar levereras med fasta muffar för slätt stigarrör i dimensionerna 200 och 400 millimeter samt för korrugerat stigarrör i dimension 600 millimeter och finns med fyra olika varianter av brunnsbottnar för varje dimension. Alla brunnsbottnar upp till och med dimension 315 millimeter har ett inbyggt fall genom brunnen på 12 promille.

Våra typer av brunnsbottnar:

  • T1 - med ett genomlopp, så kallad rakt utförande
  • T2 - med tre inlopp - vänster, rak, höger
  • T3 - avgrening vänster och rakt inlopp
  • T4 - avgrening höger och rakt inlopp

Uponor Infra specialtillverkar även brunnar helt efter kundens behov.

Mer info om spillvattenbrunnar

174D713E372E468D88D9D59F29D3BA8C

Spillvattenbrunnar - Delar - Betäckningar

Sortiment 2019

PDF 484.75kB
6850326B433D4991A3EAC6D913630768

Spillvattenbrunnar

Kapitel 5.4 - Teknisk Handbok

PDF 472.95kB