Spillvattenbrunnar

Brunnar

Styrka, säkerhet och ekonomi

Att leverera starka, flexibla och hållbara produkter ger lång livslängd, vilket i sin tur ger besparingar i form av lägre underhålls- och renoveringskostnader. Systemen i Ultra-familjen är utvecklade för en livslängd på minst 100 år och klarar under bra betingelser det mångdubbla. För att allt skall fungera under flera decennier krävs dock möjligheter till tillsyn och underhåll. Detta skapas genom att förse dag- och spillvattennäten med brunnar och betäckningar. Uponor var tidigt ute med att utveckla sortiment av brunnar och betäckningar och har idag ett av marknadens mest kompletta produktprogram. Bland produkterna finns bland annat tillsynsbrunnar, rensbrunnar, dag- och dränvattenbrunnar och perkolationsbrunnar, tillsammans med betäckningar för skiftande användningsområden. Dessutom tillverkas brunnar till kundanpassade lösningar mot beställning.

Betäckningar
För att ge en möjlighet till större valfrihet erbjuder vi två sortiment av betäckningar - Regular och Basic. Vilket sortiment du väljer beror naturligtvis på hur hård belastning betäckningen kommer att utsättas för. Men också på hur lång sikt du ser din investering. Båda sortimenten uppfyller samtliga gällande krav och standarder, båda håller hög kvalitet, men väljer du Regular väljer du extra livslängd och unika funktioner som packning och tätt spetthål.

Visste du att...
Problem med störande trafikljud kan minskas med specialdesignade brunnslock!