Tryckrör

Spillvatten, Tryck

Tryckrör - ett säkert val

Vid transport av avloppsvatten utan självfall används tryckrör. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet, och samtidigt ett otroligt säkert rörsystem. Det är ett system med lång livslängd och därmed god totalekonomi. Uponor tillverkar och säljer tryckrör i materialen PEM (PE80) och PEH (PE100). Tryckrören tillverkas främst  som Profuse PE100-rör. Som komplement finns både PEM i små dimensioner och PEH i större dimensioner. Uponors tryckrör levereras i olika färger som anger rörens användning. För tryckavlopp är Uponor Profuse rören bruna, PEM och PEH är svarta med bruna ränder.

 • PE80 (PEM) till spillvatten och jordvärme. Färg: svart.
 • PE100 (PEH) till spillvatten. Färg: svart med bruna stripes. Dessa rör tillverkas även som PE100 RC spillvattenrör.
 • ProFuse RC (PE100 RC) till spillvatten. Färg: svart mediarör med en brun PP-mantel.

Gemensamt för PE80, PE100, PE100 RC, ProFuse och ProFuse RC är att de är Nordic Poly Mark-certifierade och uppfyller kraven i EN12201.

PE80 (PEM)

PE80 (PEM)

Uponor Infras tryckrörsystem PEM har utvecklats för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. PEM tryckavlopps är svarta med bruna stripes. Systemet tillverkas av polyeten, ett mycket flexibelt material som är enkelt att arbeta med.

Polyeten är mycket slagtåligt även vid låg temperatur. Vid temperaturer över 20° C måste arbetstrycket  reduceras för att önskad livslängd ska uppnås. PEM-materialet har en brotthållfasthet som är lägst 8 MPa vid 50 år konstant belastning.

Rören levereras i dimensionsområdet från Ø 16 till Ø 110 mm (tryckklass PN 12,5). Rören skarvas i första hand med elsvetsning, men de kan också skarvas med stumsvetsning eller mekaniska skarvar. Före elsvetsningen måste den oxiderade ytan på röret tas bort. Detta görs genom att man skrapar röret med t. ex. en rotationsskrapa eller en skarstenskrapa. Svetsade skarvar är draghållfasta, och på grund av materialets höga flexibilitet kan systemet installeras med ett minimum av delar eftersom det är lätt att böja röret i mjuka kurvor.

Korrisionsbeständiga med slät insida och låg friktion
Uponor tryckrörssystem PEM har hög brotthållfasthet och klarar hård mekanisk påverkan. Det gör systemet beständigt mot tryckstötar och trycksvängningar och det kan också ta upp stora sättningar. PEM-systemet är mycket korrosionssäkert och har god beständighet mot de flesta lösningsmedel, syror, baser och oljor. PEM tryckrör har slät insida, vilket ger låg friktion. Rören är också mycket slitstarka och därmed beständiga mot partiklar i de media som ska transporteras.

 • Hög brotthållfasthet och motstår mekanisk påverkan.
 • Motstår tryckstötar och trycksvängningar.
 • Stor flexibilitet till markens sättningar.
 • Korrosionsfritt och kemiskt resistent.
 • Låg friktion tack vare slät insida.
 • Låg vikt.
 • Rören har en förväntad livslängd på minst 100 år.

Mer info om PE80

8BF1376D23F44FA09BC24ED749EEEB97

PEM PE80 Spillvatten

Sortiment 2019

PDF 99.46kB
1763FC8AD5924531949CCAF42850F520

Tryckrörssystem PE80

Kapitel 7.3 - Teknisk Handbok

PDF 489.72kB
PE100 RC (PEH)

PE100 RC

PE100 RC-rör används sedan många år till tryckrörs- och självfallsledningar inom VA- och industriområdet. PE100 RC kännetecknas av stor flexibilitet, trycktålighet och korrosionsbeständighet. Den stora flexibiliteten gör att rören är flexibla för markens sättningar.

Röret är svart eller svart med bruna stripes. PE100 RC-råvaran används i vår tillverkning och levereras av råvarumaterialleverantörer som är medlemmar i PE100+ och som följer de stränga kraven i EN12201. PE RC-råvaran testas en gång var 7:e månad av ett ackrediterat laboratorium.

PE100 RC-rör har en förväntad livslängd på minst 100 år och har egenskaper som emotser kraven i testerna för Creep Rupture Strength (ISO1167), Stress Crack Resistance (ISO13479) och Resistance to Rapid Crack Propagation (RCP) (ISO13477).

Rören levereras i dimensionerna 63-1600 mm i SDR26-SDR9. De stora dimensionerna tillverkas efter order.

Systemet uppfyller alla marknadens krav och är Nordic Poly Mark-märkt samt uppfyller kraven i EN12201.

Mer info om PE100 RC

F45A4FEE186941B29854AE38FA6BC225

PEH PE100 Spillvatten

Sortiment 2019

PDF 94.83kB
E9D70807460649FDAB2692F89792F5D2

Tryckrörssystem PE100

Kapitel 7.4 - Teknisk Handbok

PDF 414.57kB
PVC

PVC-rör - En traditionell lösning

Uponor Infras PVC-rör är ett självfallssystem för trycklös transport av normalt förekommande spillvatten. Rören är släta och homogena och tillverkas med ringstyvhet SN8.

Högsta kontinuerliga drifttemperatur för PVC +45 °C, kortvariga utsläpp max 65 C, för PP, +45 resp +100 °C under trafikbelastad yta. Rördelar i dimensionerna 110 mm och 160 mm tillverkas i PP. Delar i större dimensioner tillverkas av PVC.

ProFuse RC

ProFuse RC

ProFuse RC tryckrör består av ett svart PE100 RC mediarör (Poletylen) med en skyddande PP-mantel och röret är särskilt lämpat för NO-DIG-installationer.

PP-skyddsmanteln ger flera fördelar:
Den säkerställer att PE100-röret inte skadas och får repor under transport, hantering och installation. Därmed minimeras risken för repor i rörväggen, vilket förhindrar brott på lång sikt. Vid elektrosvetsning avlägsnas PP-manteln. Röret har nu en oxidfri yta, som kan svetsas direkt utan att rören behöver skrapas. Medieröret är alltså alltid oxidfritt under den skyddande manteln. Manteln skall tas bort omedelbart innan elektrosvetsrördelen monteras. Kan stumsvetsas utan att manteln tas av.

Svetsmetoder
ProFuse RC-rör fogas i första hand med elektrosvetsning och stumsvetsning men också med mekaniska fogar. När ProFuse RC-rör svetsas ihop i ett ledningssystem, blir fogarna draghållfasta. ProFuse RC kan även installeras med ett minimum av rörböjar, eftersom röret lätt kan böjas i mjuka kurvor. ProFuse RC har stor brottstyrka och kan motstå stora mekaniska påfrestningar. Systemet är motståndskraftigt mot tryckstötar och trycksvängningar, och det kan ta upp stora sättningar.

Uponor ProFuse RC finns i dimensioner 63-400 mm i SDR11 och SDR17.

 • PP-manteln skyddar PE100 RC-röret mot repor under transport, lagering och installation.
 • PE100 RC-röret motstår effektivt punktlaster.
 • Röret oxiderar inte under skyddsmanteln vilket ger en hög säkerhet vid svetsning.
 • Särskilt lämpat för NO-DIG-installationer som styrd borrning, rörspräckning, kedjegrävning etc.
 • Motståndskraftigt mot tryckstötar och trycksvängningar.
 • Flexibelt till markens sättningar.
 • Korrossionsfritt och kemikalieresistent.
 • Låg friktion tack vare slät insida.
 • Rören har en förväntad livslängd på minst 100 år.
 • Systemet uppfyller samtliga krav på marknaden och är Nordic Poly Mark-märkt och uppfyller kraven i EN12201.

Mer info om ProFuse RC

404349F5472648CB881CE10341092036

Certifikat 2003 - PE80, PE100, Profuse RC, Profuse PE100

Certifikat

PDF 285.85kB
56B62B74A3A24BE9ADC6184AEE291743

ProFuse RC Spillvatten

Sortiment 2019

PDF 106.63kB
81EA8FBD3B404108AC2FF9D30651E51A

ProFuse RC

Broschyr

PDF 626.27kB
7D9BE8A5B51B4993ABE0256945D55B44

Profuse Dricksvatten/Spillvatten/Gas

Kapitel 7.1 - Teknisk Handbok

PDF 664.95kB