Sewer

Spillvattenrör

Hållbara rör för spillvatten

De flesta av oss tänker noga på vad vi köper för varor, men hur många av oss kan säga det samma om rör som vi installerar under marken som skall ligga där i över 100 år?

Uponor har alltid legat i framkant av produktutveckling. Vi har med vår 100 års erfarenhet levererat nya produkter och tjänster till marknaden. Ett innovativt tänkande, en långvarig research och ett utvecklingsarbete har resulterat i Ultrafamiljen, som består av tre produkter;

  • Ultra Classic är ett slätt polypropulen-rör som passar bra i det nordiska klimatet tack vare hållbarheten.
  • Ultra Double är det bästa in-line muffade dubbelväggsröret på marknaden: den låga vikten gör det snabbt och lätt att installera.
  • Ultra Rib 2 är det säkraste avloppsröret på marknaden: Ultra Rib 2:s motstånd mot nötning och eventuella skador vid hantering och installation är unikt

Ultrafamiljens produkter är tillverkade av återvinningsbar polypropulen. Samtliga produkter är Nordic Poly Mark-märkta, vilket garanterar produkternas täthet, varaktighet och totalekonomi.

Uponor Ultra Classic

Uponor Ultra Classic rör är ett traditionellt, slätt rör i modern tappning. Genom en ny konstruktion har vi utvecklat slagtåliga och slitstarka rör med mycket goda egenskaper. Rör som dessutom ger mindre miljöpåverkan än sina föregångare. Tack vare optimerade egenskaper platsar röret i Ultrafamiljen och har därför fått namnet Ultra Classic.

Ultra Classic väjer du när det handlar om trycklös transport av normalt förekommande spillvatten. Som alla plaströr erbjuder Ultra Classic god ergonomi och enkelhet avseende hantering och installation. Rörets inner- och ytterskikt är tillverkade av solid Polypropylen (PP), medan mellanskiktet består av PP innehållande mikrobubblor. Designen säkerställer en extremt stark konstruktion där produktens kvalitet är i fokus, men som också bidrar till mindre belastning av vår gemensamma miljö. Självklart är alla komponenter tillverkade av nyråvara.

Designen kombinerar styrka och styvhet med flexibilitet. Självklart uppfyller det alla rådande normer och krav för den nordiska marknaden.

Uponor har som ensam rörleverantör tillgång till den patenterade teknologin!

Uponor Ultra Double

Säkerhet och enkelhet har varit avgörande faktorer vid utvecklingen av markavloppssystemet Uponor Ultra Double. Säkerheten uppfylls genom in-line muffade dubbelväggsrör och egenskaper som vida överträffar de europeiska normkraven. Enkelheten upptäcker du vid installation - bra ergonomi, brett sortiment, kompabilitet med Uponor Ultra Rib 2 samt alltid professionella råd om det skulle behövas. Självklart är Uponor Ultra Double certifierade enligt Nordic Poly Mark.

Reducera risken för läckage
Med in-line muffade rör halverar du antalet skarvar på ledningen. Ultra Double tillverkas med patenterad teknologi för in-line muff med dubbla skikt, vilket gör att även muffen har en styv konstruktion som säkerställer täthet. Samma material i både rör och muff förenklar framtida återvinning.

Uponor Ultra Rib 2

Uponor Infra arbetar för att trygga framtidens städer med markavlopp. Dagens utbytestakt på vatten och avlopp i Sverige är mer än 300 år - därför är det viktigt att säkerställa kvaliteten på de ledningar som grävs ner idag. Uponor Infras system Ultra Rib 2 är ett registrerat varumärke som är utvecklat för största täthet, säkerhet och styrka och fram till idag helt oöverträffat på den svenska marknaden. 

Ultra Rib 2:s unika ribbade konstruktion ger goda marginaler för slitage - klarar dubbla kraven mot Nordic Poly Mark för täthet, deformation och slaghållfasthet.

Byt rör tidigast om 100 år!

Rörsystemet med högsta säkerhet

  • Unik konstruktion - sågspår mellan rillorna vilket säkerställer kapning mitt emellan ribborna
  • Tätningsring med 7 tätningspunkter.
  • Homogent ribbat rör.
  • Tillverkat i PP (Polypropen)

Detaljer för säkerhet och miljö

  • Rör och in-linemuffar är tillverkade i samma material vilket förenklar återvinning - om 100 år.
  • Vit insida underlättar vid TV-inspektion.
  • Med Ultra Rib 2 kan rörgraven återfyllas med befintligt material med en kornstorlek upp till 60 mm.

PVC

Uponor Infras PVC-rör är ett självfallssystem för trycklös transport av normalt förekommande spillvatten. Rören är släta och homogena och tillverkas med ringstyvhet SN8.

Högsta kontinuerliga drifttemperatur för PVC +45 °C, kortvariga utsläpp max 65 °C, för PP, +45 resp +100 °C under trafikbelastad yta. Rördelar i dimensionerna 110 mm och 160 mm tillverkas i PP. Delar i större dimensioner tillverkas av PVC.

Nordic Poly Mark

Nordic Poly Mark finns på de produkter som motsvarar kraven för Nordic Poly Mark och för de nordiska förhållandena.

Nordic Poly Mark