Isolerat avlopp

Isolerade rör för fjärrkyla, avlopp och processvatten

Wehoarctic isolerade rör

Wehoarctics användningsområden finns inom fjärrkyla, isolerat avlopp och processvatten för industrin för installationer ovanför tjälgränsen som kräver ett extra skydd för att inte frysa.

Wehoarctic rörsystem framställs med antingen Wehopipe (PE) eller PVC mediarör. På utsidan av mediaröret kan man installera en kabelprofil, så att elementen kan utrustas med värmekabel. Systemet inkluderar förutom rören även böjar, förgreningar, reduceringar, brunnar, ventiler och skarvmaterial.

Wehoarctic-rörens fördelar är PUR-isoleringens låga lambda-värde, mekaniska hållbarhet och fastskummade konstruktion. De rör som skall installeras i luften kan även levereras med galvaniserat eller målat spiro-skalrör, så att ledningen smälter bra in i omgivningen.

 Läs mer om Uponor Wehoarctic