uponor infra sewer municipal

Spillvatten

Avloppsrör - Vår infrastruktur

Uponor Infra har alltid legat i framkant med produktutvecklingen av spillvattenrör. Tack vare innovativt systemtänk och produktutveckling har vi nu tre olika system av spillvattenrör i Ultra-familjen; Ultra Classic, Ultra Double och Ultra Rib 2!

Utifrån våra kriterier kring täthet, konstruktion och livslängd för spillvattenrör så...

...är Ultra Classic marknadens bästa släta avloppsrör
Ultra Classic är ett slätt rör i dimension 110-160mm. Godkänt enligt kraven för Nordic Poly Mark. Ett alternativ med låg miljöbelastning!

...är Ultra Double marknaden bästa dubbelväggsavloppsrör
Ultra Double är ett in-line muffat dubbelväggsrör i dimension 200-680 mm. Uppfyller med god marginal kraven för Nordic Poly Mark. Reducerar antalet skarvar med 50 % och du minskar risken för framtida rotinträngning och läckage!

...är Ultra Rib2 marknadens bästa avloppsrör
Ultra Rib 2 är marknadens i särklass säkraste avloppsrörssystem. Ribbat, in-line muffat och utsatt för hårda tester. Uppfyller dubbla kraven mot Nordic Poly Mark för täthet, deformation och slaghållfasthet. Är konstruerat för en livslängd på mer än 100 år!

Gräver du ner det mest miljövänliga röret?

De flesta vet inte vad rören de gräver ner är gjorda av. Men vi vet och det vill vi gärna berätta om. Genom kunskap har  du möjlighet att göra ett aktivt val. Det kan vara bra eftersom rören ändå ska ligga i jorden i 100 år. Precis som det  skiljer från ett rör till ett annat, skiljer det mellan plast och plast. Därför väljer vi på Uponor Infra moderna material och modern teknologi när vi utvecklar våra produkter, alltid utifrån både miljö- och kvalitetskrav.
Våra lösningar har lång livslängd och vi strävar efter att de skall kunna återvinnas till nya produkter eller bli till energi genom förbränning. Så jämför gärna olika material när det är dags att lägga rör nästa gång. Då vet du vad du gräver ner.