Processvattendesktop

Processvatten

PE och PP-rör

PE och PP-system tillverkade av Uponor Infra används inom många industriapplikationer som kräver pålitliga och leveranssäkra rör för transport av processvätskor, spill- eller dagvatten eller som intags- eller utloppsledningar. Systemen är kompletta och innehåller rör, delar, brunnar och specialtillverkade, prefabricerade strukturer.

Systemen används inom:

 • Gruvindustrin
 • Energisektorn
 • Pappers- & massaindustrin
 • Avsaltningsanläggningar
 • Metallindustrin
 • Kemisk industri
 • Luftrening

PE och PP-ledningar passar utmärkt till dessa applikationer tack vare systemens unika egenskaper:

 • Högst tillförlitlighet bland kända teknologier
 • Enhetliga anslutningar av rör och delar garanterar överföring av axiella krafter och tillförlitlighet hos systemet
 • Kemiskt resistenta
 • Slät yta motverkar påväxt av eventuella bakterier
 • Mycket låg och konstant grovhetskoefficient k
 • Låga installations- och underhållskostnader
 • 100 % täta skarvar
 • Enkla installationer även i svåra väderförhållanden
 • UV-beständiga
 • Låg vikt jämfört med andra material
 • Röret motverkar eventuella svängningar vid tryckstötar
 • Resistent mot galvaniska strömningar