uponor infra gas

Gas

Tryckrör för säker transport av gas

Gasens historia är lång och mångfacetterad, liksom dess plats i vårt samhälle inför framtiden. Naturgas används sedan mitten av 80-talet till olika industriella processer, transport, värme, el och matlagning, och biogasen är vårt mest klimatsmarta drivmedel, inför målet att bli ett klimatneutralt Sverige år 2050 spelar gasen en betydande roll, särskilt som regelverket när förnybara energikällor med varierande produktion, exempelvis solenergi och vindkraft, blir allt vanligare.

Gas har många användningsområden, samtidigt som den utgör en säkerhetsrisk på grund av extrem lättantändlighet. På en vanlig gasspis kan naturgas nå temperaturer över 1100 °C, varför den gas som används i Europa idag transporteras under högt tryck i rörledningar tillverkade av plast eller inkapslat stål. Uponor tryckrörssystem PE80 är utvecklat för transport av dricksvatten, spillvatten och gas - det gula röret för gas. Systemet tillverkas i polyeten, ett flexibelt, slagtåligt plastmaterial med hög brottstyrka, och klarar hög mekanisk påverkan. Systemet är korrosionsbeständig och resistent mot lösningsmedel, syror och oljor, och rörens släta insida ger låg friktion. PE80 dimensioneras enligt standarden för en livslängd på 50 år, men materialet som används ger en förväntad livslängd på mer än 100 år. Detta uppnås genom korrekt installation och drift.

Naturgasen introducerades i Sverige i mitten av 80-talet och motsvarar mer än 20 % av energitillförseln i kommuner anslutna till det svenska gasnätet. Gasen utgör dessutom ett bra övergångsbränsle till mer hållbara energisystem, och det mest ekonomiska sättet att transportera den på är via rörledningar. Uponor tryckrörssystem Profuse används till dricksvatten, spillvatten, gas och diverse processmedier. Rörsystemet utvecklades åt Brittisk Gas, som eftersökte ett system med bättre och säkrare svetsegenskaper än dåtidens rör. 1998 introducerades Profuse för Brittisk Gas och den övriga engelska marknaden, senare också för den nordiska och tyska. Rören produceras i svart polyetylen, PE100, och täcks med en skyddsmantel av PP i tre färger: blått rör för dricksvatten, rödbrunt rör för spillvatten och gult rör för gas. När Profuse-rör svetsas samman i ett ledningssystem blir fogarna draghållfasta. Profuse kan också installeras med ett minimum av rörböjar då röret kan böjas i mjuka kurvor. Övriga egenskaper, exempelvis brottstyrka, slaghållfasthet och korrosionsbeständighet, kan likställas vid ett PE80-system.

Sverige uppgraderar över 60 % av den producerade biogasen till fordonsgas. Med en så stor del av biogasen i transportsektorn blir frågor om produktion och distribution centrala i utvecklingen av marknaden. Med rätt styrmedel kan biogasen blir en stor del av de förnybara drivmedlen i framtidens fossilfria fordonstrafik, och rörbunden transport underlättar industriell framställning av biogas. Därmed är det viktigt att rören som grävs ner idag har lång livslängd och hög säkerhet. Uponor tryckrörssystem PE100 tas fram i högdensitetspolyeten (PEH), ett flexibelt plastmaterial som är lätt att hantera. Systemet är menat för dricksvatten, spillvatten, gas och processmedier, och skarvas i första hand genom stumsvetsning, även elsvetsning med mekaniska skarvar. PE100 har hög brotthållfasthet och klarar hård mekanisk påverkan, vilket gör systemet beständigt mot tryckstötar och trycksvängningar. Det kan också ta upp stora sättningar. Materialet polyeten är mycket slagtåligt även vid låga temperaturer och har samma goda egenskaper som PE80 och Profuse, exempelvis vad gäller slaghållfasthet, livslängd och motståndskraft mot mekanisk påverkan.

Samtliga av Uponors tryckrörssystem uppfyller kraven för EN-1551-1 och Nordic Poly Mark, samt håller Uponor Fabriksstandard med löpande produktionskontroll. I de fall standardapplikationer inte räcker till erbjuder Uponor ett servicekoncept, Uponor Infra 360° Projektservice. Ni är varmt välkomna att kontakta oss för en konsultering eller offert.

 

 

 

PEM (PE80)

PE80 röret är utvecklat för transport av dricksvatten, spillvatten och gas. Det gula röret transporterar gas. Systemet är tillverkat av polyeten, ett mycket flexibelt material som är enkelt att hantera. Materialet är slagtåligt även vid låga temperaturer. PE80-röret har en hög brottstyrka och klarar av en hög mekanisk påverkan. Detta gör att systemet är motståndskraftigt mot chockvågor, tryckväxlingar och sättningar i marken. Systemet är korrosionsbeständigt och är resistent mot lösningsmedel, syror och oljor.

Profuse (PE100)

Profuse är ett tryckrörssystem som används till dricksvatten, spillvatten, gas och diverse processmedier. Rören tillverkas av svart polyetylen PE100, som under tillverkningen täcks med en skyddsmantel av PP. Manteln läggs på i tre färger, som anger vad röret används till. Blå mantel till dricksvatten, rödbrun till spillvatten och gul färg till gas. På samtliga rör finns grå ränder som anger att röret är ett mantelrör.

Profuse-rör fogas i första hand med elektrosvetsning och stumsvetsning men också med mekaniska fogar. När Profuse-rör svetsas ihop i ett ledningssystem, blir fogarna draghållfasta. Profuse kan också installeras med ett minimum av rörböjar, eftersom röret lätt kan böjas i mjuka kurvor.

Profuse tryckrörssystem har stor brottstyrka och kan motstå stora mekaniska på- frestningar. Systemet är motståndskraftigt mot tryckstötar och trycksvängningar, och det kan ta upp stora sättningar.

PE-materialet har stor temperaturbeständighet och stor slaghållfasthet även vid låga temperaturer. Vid högre temperaturer än 20 °C ska driftstrycket sänkas för att den önskade livslängden ska uppnås.

Profuse-rörsystemet är mycket korrosionsbeständigt och har god motståndsförmåga mot de flesta lösningsmedel, syror, baser och oljor.

Profuse-rörets släta insida ger mycket låg friktion. Röret har därtill en stor slitstyrka och är motståndskraftigt mot partiklar i det medium som transporteras. Rören kan fås i dimensionsområdet från Ø 63 till Ø 400 mm och i tryckklasserna PN6,3, PN10 och PN16. PN6,3 dock först från Ø 160 mm och uppåt.

PEH (PE100)

PE100-rören är tillverkade av högdensitetspolyeten (PEH). Rören levereras på ring eller i längder. Gasrören är svarta med gul stripe.

  • Säkert material: inga farliga eller smaksättande ämnen
  • Rören finns i diameter 32-400 mm, tryckklass PN8. Större rör tillverkas efter order.
  • Dimension 160 finns även på ring.