Pumpbrunnar

Pumpbrunnar

Används när du inte kan få tillräckligt med självfall

Pumpbrunnar används i de fall då det enskilda avlopp inte kan byggas med självfall. En pump integreras antingen i slamavskiljaren eller i en separat pumpbrunn.

Mer info om pumpbrunnar finns på byggaavlopp.se