Minireningsverk

Minireningsverk

Minireningsverk för enskilt avlopp

Ett minireningsverk är som namnet antyder ett reningsverk i miniformat, uppbyggt på samma sätt som de stora, kommunala. Minireningsverken lämpar sig för rening av enskilda avlopp och kan hantera både BDT- och svartvatten. Uponor Infras reningsverk Clean I samt WehoPuts 5 och 10pe är tillverkade för att uppfylla myndigheternas och den europeiska produktstandarden EN 12566-3 krav samt är CE-märkta. De har även ingått i ett flertal tester som följs upp av myndigheter samt i opartiska projekt. Reningsverken har en biologisk/kemisk satsrening, aktivslamprocess och utfällning av fosfor, levereras "nyckelfärdiga" från fabrik och är lätta att installera med sin kompakta design.

Mer info om minireningsverk finns på byggaavlopp.se

Våra produkter för hög skyddsnivå

1-2 Hushåll

Hög skyddsnivå med minireningsverk

 

Minireningsverk för 1-2 hushåll

Uponor Infra har två olika modeller av typgodkända minireningsverk; Clean I samt WehoPuts 5 och 10:

  • Clean I är resultatet av den senaste spetstekniken för behandling av avloppsvatten. Den biologiska reningen sköts av mikroorganismer som lever i det aktiva slammet och tillsatt flockningsmedel avlägsnar fosforföreningar i avloppsvattnet. När vattnet renats leds det till en utloppsplats, exempelvis en utloppsbrunn. Reningsverket lämpar sig främst för enfamiljshus eller fritidsbostäder som används tidvis under året. Med sin semesterautomatik klarar reningsverket pauser i användningen, det aktiva slammet hålls levande genom luftning och cirkulation. Reningsverket levereras med ett trådlöst larmsystem som visar när flockningsmedel behöver fyllas på, om vattennivån är för hög eller om ett komponentfel har uppstått. Slamtömning ska ske minst en gång per år. Reningsverket installeras i marken med stigarrör som enkelt kan förlängas.
  • WehoPuts 5 är dimensionerat för avloppsvatten från 1-2 året runt-bostäder alternativt då bostadsytan är högst 150 m2. Minireningsverket är försett med ett stabilt, låsbart lock som liknar natursten samt ett unikt, alternativt slamuppsamlingssystem: överskottsslammet samlas upp i en utbytbar påse som komposteras. Detta innebär att du kan välja att slippa slamtömning.
    WehoPuts är menat för ett hushåll med 5-10 personer eller då bostadsytan är 150-300 m2.

    

B1B1D273CEAC4FC9AF6C7766CF408C5E

Clean fällningsmedel

Säkerhetsdatablad

Clean Fällningsmedel

PDF 106.22kB
831ED22DDCCE43328DC5E9D562F7FCB1

WehoPuts 5-10pe

Installationsanvisning

WehoPuts 5-10pe

PDF 4.03MB
53BFC003FCDE496F99FB8A5E5B4D622D

Uponor Förankringssystem

installationsanvisning

Installationsanvisning Uponor Förankringssystem

PDF 213.91kB
97E6F5F893FC4A7A95AF59B10AD20850

Uponor Clean I Minireningsverk

Instruktionsbok

PDF 4.44MB
News - Uponor

Wehoputs Fällningsmedel

Säkerhetsdatablad

WehoPuts Fällningsmedel

PDF 126.39kB
7A0E13F2464A4ED8B10413A9108C3689

WehoPuts Näringslösning

Säkerhetsdatablad

WehoPuts Näringslösning

PDF 115.11kB
Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningar med minireningsverk

 

WehoPuts-anläggningar för 3-1200 året runt-boenden är kompletta minireningsverk som levereras moneringsfärdiga från fabrik. Dimensioneringen baseras på 150 liter avloppsvatten per person och dygn som minsta mängd. Denna lösning lämpar sig till exempel för tätbebyggda bostadsområden eller i mindre orter som omfattar några hus. Användarkomforten går att jämföra med det kommunala avloppet. En av många fördelar med en gemensamhetsanläggning är att belastningsvariationerna utjämnas. Anskaffnings-, drifts- och underhållskostnaderna per fastighet blir därtill lägre än för enskilda anläggningar. Systemet sköts och överses vanligen av en fackman.

 

 

Mer om WehoPuts reningsverk

EBB115FA67C74AE18856435F6A8816FD

Wehoputs stora reningsverk

Broschyr

PDF 626.01kB