Minireningsverk

Minireningsverk

Minireningsverk för hög skyddsnivå

Vill du rena enskilt avlopp? Eller är du inte ansluten till det ordinarie avloppsnätet? Då är det kanske en ekonomisk lösning att utrusta sig med en liten privat reningsanläggning. Det spelar ingen roll om det handlar om avloppsvatten från toalett, tvätt eller bad. Vi har den anläggning som passar dig. När du beräknar storleken på ditt reningsverk motsvarar ett hushåll en bostad med max 5 personer.

Mer info om minireningsverk finns på byggaavlopp.se

Våra produkter för hög skyddsnivå

1-2 Hushåll

Anläggningar för 1-2 hushåll

Uponor Infra har två olika modeller av typgodkända minireningsverk; Clean I eller WehoPuts.

Uponor Minireningsverk Clean I - med trådlös kommunikation
Clean är ett biologiskt/kemiskt reningsverk som kan ta emot allt hushållsavloppsvatten från en fastighet. Funktionen bygger på satsvis reningsteknik, aktiv slamprocess och kemisk utfällning av fosfor. Avloppsvattnet renas i satser av samma storlek och därmed rengörs alla avloppssatser lika effektivt. Den biologiska reningsprocessen utförs av mikroorganismer som lever i det aktiva slammet. Med hjälp av flockningsmedel renas fosforn som finns i avloppsvattnet. När reningsprocessen är avslutad pumpas det renade vattnet till den tänkta utloppsplatsen. Minireningsverk Clean I fungerar både vid kontinuerlig drift och i fritidshus tack vare semesterautomatiken.

WehoPuts Minireningsverk - ett bra miljöval utan behov av slamtömning
WehoPuts är avsedd för rening av avloppsvatten. Anläggningen är dimensionerad för rening av avloppsvatten som produceras av 1-2 hushåll.

Minireningsverket är tack vare sin kompakta utformning enkelt att transportera och installera. Anläggningens utformning är kompakt och utrymmesbesparande. Leveransen innehåller ett färdigt förankringspaket, som underlättar en snabb montering. Reningsverket är försett med ett stabilt, låsbart lock. Locket ser ut som natursten och smälter på ett harmoniskt sätt in i omgivningen.

WehoPuts Minireningsverk för två hushåll är utrustade med ett unikt slamuppsamlingssystem, som innebär att du slipper slamtömning. Överskottsslammet samlas upp i en utbytbar slampåse som komposteras. Driftskostnaderna blir därmed lägre.

    

B1B1D273CEAC4FC9AF6C7766CF408C5E

Clean fällningsmedel

Säkerhetsdatablad

Clean Fällningsmedel

PDF 106.22kB
831ED22DDCCE43328DC5E9D562F7FCB1

WehoPuts 5-10pe

Installationsanvisning

WehoPuts 5-10pe

PDF 4.03MB
53BFC003FCDE496F99FB8A5E5B4D622D

Uponor Förankringssystem

installationsanvisning

Installationsanvisning Uponor Förankringssystem

PDF 213.91kB
97E6F5F893FC4A7A95AF59B10AD20850

Uponor Clean I Minireningsverk

Instruktionsbok

PDF 4.44MB
News - Uponor

Wehoputs Fällningsmedel

Säkerhetsdatablad

WehoPuts Fällningsmedel

PDF 126.39kB
7A0E13F2464A4ED8B10413A9108C3689

WehoPuts Näringslösning

Säkerhetsdatablad

WehoPuts Näringslösning

PDF 115.11kB
Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningar som uppfyller högsta krav på hälsa och miljö

Ett gemensamt WehoPuts Minireningsverk är avsett att användas av flera fastigheter för rening av avloppsvatten året runt. Ett gemensamt reningsverk är en lämplig lösning i tätbebyggda bostadsområden eller i småbyar omfattande några hus.

Fördelen med ett gemensamt reningsverk är att belastnings- variationerna utjämnas. Beträffande användarkomfort kan anläggningen jämföras med det kommunala avloppet. Systemet styrs och övervakas oftast av en fackman. Anskaffnings-, drifts- och underhållskostnader per fastighet blir förmånligare än för enskilda anläggningar.

WehoPuts Minireningsverk är bilogiska/kemiska och avsedda för rening av avloppsvatten från flera hushåll. Dimensionering baserar sig på minimimängden 150 l avloppsvatten/person/dygn.

WehoPuts-anläggningar 3-1200 hushåll är kompletta reningsverk som levereras monteringsfärdiga från fabrik och det enda man behöver göra på arbetsplatsen är att ansluta el och avlopp. Man kan också beställa ett färdigt dimensionerat förankringspaket, som underlättar och förenklar monteringen.

Mer om WehoPuts reningsverk

EBB115FA67C74AE18856435F6A8816FD

Wehoputs stora reningsverk

Broschyr

PDF 2.61MB