Gravattenlosningar

BDT - Gråvattensystem

Rening av bad-, disk- och tvättvatten

Hus i områden med höga miljökrav förses ofta med mulltoalett eller sluten tank. En bra lösning då är att rena gråvattnet separat i någon form av gråvattensystem. Uponor Infra Gråvattenfilter hanterar bad-, disk- och tvättvatten både energieffektivt och miljövänligt - filtret uppfyller hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2016:17. Observera dock att filtret enbart är avsett för gråvatten.

Uponor Infras Gråvattenfilter

Torvfilter för rening av gråvatten används i hela världen. Det finns omfattande erfarenheter och studier av tekniken ur flera olika aspekter, däribland miljö och ekonomi. Uponor Infras Gråvattenfilter behandlar gråvatten luktfritt inuti tanken. Den låga energiförbrukningen håller kostnaderna nere, därtill är underhållet av de färdiga systemen minimalt. Filtertorven byts ut efter cirka 100 dagars användning eller 3 års drift. Restprodukterna kan antingen komposteras eller användas som jordförbättring. Spridningsplattan och inloppsböjen fungerar som vattenlås, dessa rengörs vid behov.

Filtren har inga delar som går sönder eller slits ut.

Uponor Infra har två typer av gråvattenfilter: Uponor BDT Easy för fritidsboendet samt Uponor BDT Easy Plus för året-runt-boende. Båda systemen bygger på torvfilterteknik och är avsedda enbart för gråvattenrening.

Vi har samlat all information om Uponor Infras produkter för enskilt avlopp på byggaavlopp.se. Du kan där få mer utförllig information om våra system, se vilka återförsäljare och servicepartners vi har samt göra ett test via avloppsväljaren om vilket system du ska välja för din installation.

BDT Easy och BDT Easy Plus

Gråvattenhantering, markbaserad

BDT Easy Plus

Uponor BDT Easy Plus installeras under marknivå och kräver en slamavskiljare framför filtret. Vid behov kan en pumpbrunn adderas, antingen framför eller bakom. Filtret lämpar sig för enfamiljshus eller fritidshus där man vistas ofta under året. Det kan även vara ett bra alternativ om man inte vill byta torven än mer sällan. Systemet består av en gråvattentank på 1 kubikmeter samt ett gråvattenfilter för året-runt-boende. Filtret behöver ingen el och har inga rörliga delar - gråvattnet behandlas kontrollerat och utan in- eller utläckage.

Vi har samlat all information om Uponor Infras produkter för enskilt avlopp på byggaavlopp.se. Du kan där få mer utförlig information om våra system, se vilka återförsäljare och servicepartners vi har samt göra ett test via avloppsväljaren om vilket system du skall välja för din installation.

 

Byggaavlopp.se
BDT Easy Plus
Gråvattenhantering, filter

BDT Easy

Uponor BDT Easy är ämnat för fritidshus som slamtömningsfordon inte kan nå, exempelvis stugor belägna i skärgården eller lång ifrån närmaste väg. Filtret behöver ingen ström och klarar flöden på 500 liter/dygn. Reningskapacitet uppnår 5pe. Det är även möjligt att koppla enskilda avloppsprodukter till systemet förutsatt att vattenförbrukningen är låg. BDT Easy tar hand om gråvattnet genom ett installerat biologiskt filter och filtreringen sker genom filtertorv. Därefter kan gråvattnet släppas i öppet dike eller annan lämplig recipient. Båda våra filter är testade och utprovade av Finlands Miljöcentral (Syke) och Tammerfors Tekniska Universitet.

Vi har samlat all information om Uponor Infras produkter för enskilt avlopp på byggaavlopp.se. Du kan där få mer utförlig information om våra system, se vilka återförsäljare och servicepartners vi har samt göra ett test via avloppsväljaren om vilket system du skall välja för din installation.

Byggaavlopp.se
BDT Easy