Gravattenlosningar

Gråvattenlösningar (BDT)

Rening av bad-, disk- och tvättvatten

I områden med höga miljökrav förses fastigheten ofta med mulltoalett eller en sluten avloppstank. Då finns möjlighet att rena bad-, disk- och tvättvatten separat i någon typ av gråvattenlösning. Med Uponor Gråvattenfilter får bad-, disk- och tvättvatten effektiv hantering via filtertorv och gråvattenfiltren uppfyller hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2016:17. Observera att användningen av gråvattenfilter alltid förutsätter att toalettvatten behandlas i en separat sluten tank, eller i en traditionell torrklosett.

Ett hålbart och kretsloppsanpassat boende
Avloppsrening med torvfilterteknik används i hela världen och det finns omfattande erfarenheter och studier av rening med torvfilter. Gråvattenfilter lämpar sig för behandling av avloppsvattnet från bad, disk och tvätt.

Låga energikostnader
Uponor Infras gråvattenfilter behandlar BDT-vatten luktfritt och energieffektivt i torvfiltret inuti tanken. Energikostnaderna hålls nere tack vare den låga energiförbrukningen och obefintligt underhåll av de färdiga systemen. Gråvattenfiltren innehåller inga delar som går sönder eller slits ut och underhållet är minimalt.

Uponor Infra har två typer av gråvattenfilter, Uponor BDT Easy för fritidsboendet samt Uponor BDT Easy Plus för året-runt-boende. Båda systemen bygger på reningsteknik med torv och båda systemen är avsedda enbart för BDT-vattenrening.

BDT Easy och BDT Easy Plus

Gråvattenhantering, markbaserad

BDT Easy Plus

Uponor BDT Easy Plus installeras under marknivå och kräver en slamavskiljare framför filtret. Vid behov kan en pumpbrunn placeras framför eller bakom filtret.

Vi har samlat all information om Uponor Infras produkter för enskilt avlopp på byggaavlopp.se. Du kan där få mer utförlig information om våra system, se vilka återförsäljare och servicepartners vi har samt göra ett test via avloppsväljaren om vilket system du skall välja för din installation.

 

Byggaavlopp.se
BDT Easy Plus
Gråvattenhantering, filter

BDT Easy

Uponor BDT Easy passar till vilket fritidsboende som helst. Du kan ha vattenledning i stugan samt bekvämligheter som tvättmaskin, diskmaskin och dusch. BDT Easy kräver inte ens elanslutning i stugan. Med våra system för fritidshus är det möjligt att lägga till enskilda avloppsprodukter utan att utöka avloppssystemet förutsatt att vattenförbrukningen är låg.

Vi har samlat all information om Uponor Infras produkter för enskilt avlopp på byggaavlopp.se. Du kan där få mer utförlig information om våra system, se vilka återförsäljare och servicepartners vi har samt göra ett test via avloppsväljaren om vilket system du skall välja för din installation.

Byggaavlopp.se
BDT Easy