Gravattenlosningar

Gråvattenlösningar (BDT)

Gråvattenlösningar för rening av bad-, disk- och tvättvatten

I områden med höga miljökrav förses fastigheten ofta med mulltoalett eller en sluten avloppstank. Då finns möjlighet att rena bad-, disk- och tvättvatten separat i någon typ av gråvattenlösning.

Gråvattenhantering, markbaserad
Uponor BDT Easy Plus installeras under marknivå och kräver en slamavskiljare framför filtret. Vid behov kan en pumpbrunn placeras framför eller bakom filtret.
BDT Easy Plus
Gråvattenhantering, filter

Uponor BDT Easy passar till vilket fritidsboende som helst. Du kan ha vattenledning i stugan samt bekvämligheter som tvättmaskin, diskmaskin och dusch. BDT Easy kräver inte ens elanslutning i stugan. Med våra system för fritidshus är det möjligt att lägga till enskilda avloppsprodukter utan att utöka avloppssystemet förutsatt att vattenförbrukningen är låg.

BDT Easy