uponor infra cable and telecom

Kabelskyddsrör för el, tele och data

Säker leverans med kabelrör och kabelskydd

Den tekniska utvecklingen går rasande fort som del i att förenkla vardagen samtidigt minska vår klimatpåverkan. Telefonnätet släcks ner till förmån för mobila lösningar, elbilarna blir allt fler och bredbandsnätet byggs ut - allt högre krav ställs på energiresurser, uppkoppling och teknik, därmed också på leveranserna av el och data.

Vi på  Uponor Infra har åtagit oss att fortlöpande produktutveckla och leverera smarta lösningar för skydd av kablar med svagström, starkström och all slags dataöverföring, exempelvis kabel-TV och telefonnät av koppar eller fiberoptik. Vårt sortiment omfattar kabelskyddsrör och kabelskydd, varningsmaterial, kabelbrunnar och diverse kabeltillbehör och används fram till byggnader ovan och i marken. Av miljö- och kvalitetsskäl tillverkar vi våra kabelskyddsrör i PE och PVC. Materialens goda egenskaper gör kabelrören tåliga för värme och kyla, slag och stötar, samt beständiga mot de flesta kemikalier och aggressiva vätskor. Kabelskyddsrören har lång livslängd och låg vikt, vilket förenklar lagring, transport och installation. Därtill kan rören och de delar i kabelskyddssystemet som tillverkas i PE och PVC malas ner och smältas för nytillverkning, alternativt förbrännas till energi. De flesta av Uponor Infras system är täta mot grundvatten, vilket möjliggör förläggning av tomrör som man vid ett senare tillfälle drar kablar eller fiberoptik i. Uponor Infras produkter uppfyller de krav som ställs på kabelskydd enligt EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 KV, SS 424 1437, Svensk Standard utgåva 6 och SPF Verksnorm 5200 utgåva 1.

Uponor Infras sortiment för kabelskydd innefattar bland annat:

  • Uponor Tripla, Uponor Infras tredje generation av kabelskyddsrör i dimensionerna 110 och 160 millimeter. Den unika rörkonstruktionen möjliggör både normala och mer utmanande installationer, exempelvis vid grund förläggning eller höga trafiklaster. Kabelröret är i PE och kan utan speciella övergångsdetaljer kopplas samman med släta eller korrugerade rör av PVC/PE alternativt dubbelväggiga rör via sin påsvetsade muff. Tätningsringen ligger väl skyddad i muffen och ger en säker, tät anslutning.
  • Uponor Opto, ett optokabelskyddsrör tillverkat i svart polyeten med fyra längsgående gröna stripes som standard. Kabelskyddsröret Opto har en slät insida med mycket låg friktion, ett så kallat lågfriktionsrör, och används vid installationer med optokabel - den låga friktionen möjliggör inblåsning av optokabel upp till flera kilometer. Ett alternativ är att spola med vatten, då kommer man lite längre än med luft.
  • Uponors släta PE-rör, som används till skydd av kraft-, tele och signalkablar. Kabelskyddsrören tillverkas i gul och svart färg och klassas enligt EBR KJ 41:15 SRN, SRS, SRE-P Kabelförläggning max 145 KV. Kabelrören levereras med längden 6 meter eller på trummor med 125 eller 250 meter.
  • Uponors korrugerade kabelskyddsrör i PE, som fungerar som ett tillfälligt skydd av kablar och ledningar, dock uppfyller röret inte kraven i EBR KJ 41:15 Kabelförläggning max 145 KV. Kabelröret levereras i rullar som är enkla att transportera, rulla ut och installera.
  • Uponors dubbelväggiga kabelrör i PE, släta invändigt och korrugerade utvändigt. Insidan gör det lätt att dra kablar, även vid riktningsändringar. Kabelskyddsröret förläggs i marken och har hög slaghållfasthet även vid låga temperaturer. Den flexibla uppbyggnaden gör kabelröret starkt och enkelt att arbeta med. Uponor Infras dubbelväggsrör är SRN-klassade.
  • Uponor kabel- och teknikbrunnar, tillverkade av PE, PP eller kompositmaterial. Brunnarna utgör kontaktpunkter under markytan där man snabbt och enkelt kan ansluta både el och vatten.

 

 

Optokabelskyddsrör och delar
Uponors optokabelskyddsrör är tillverkade av svart polyeten och har som standard fyra stycken längsgående gröna stripes och en tydlig märkning. Dimensionerna är 16, 25, 32, 40 och 50 mm. Rören är lågfriktion och uppfyller friktionskoefficient <0,1 enligt SPCR 144. Andra färger än grönt kan tillverkas mot särskilda önskemål vid större beställningar.
Opto
Markeringsband och nät

Kabelskydd
Kabelskydd säkrar nedgrävda kablar och rör effektiv mot uppgrävning med handredskap. Kabelskydd till kraftkablar i mark ska uppfylla kraven i EBR KJ41:99 Kabelförläggning max 145 KV.

Markeringsband av polyeten
Markeringsband används för att markera förekomsten av kablar eller rör i mark. Samtliga Uponors markeringsband uppfyller kraven enligt EBR KJ41:99 Kabelförläggning max 145 KV.

Markeringsnät av polyeten
Markeringsnät används för att identifiera rör och markförlagda kablar och för att förebygga skador genom misstag vid grävningsarbeten.

Uponor varningsnät har en speciell struktur för att nå maximal varningseffekt. De längsgående trådarna brister i diagonal riktning när de spänns. Brotten sprids slumpmässigt kring belastningspunkten och efterlämnar alltid synliga delar på minst 20 cm på båda sidor av skopan och schakten. För att texten ska gå att läsa efter en eventuell uppgrävning finns det mellan de enskilda textraderna en utstansning där bandet går av. Texten och därmed informationen förblir alltså intakt. Texten på varningsnätet är tryckt direkt på det mellersta bandet i varningsnätet.

Markeringsband
Kabelbrunnar

Uponor Garden Hub – din trädgårds sambandscentral

Smart och enkelt. Med hjälp av en eller flera trädgårdshubbar får man kontaktpunkter under markytan, där man snabbt och enkelt kan ansluta både el och vatten. Resultatet blir en ren och prydlig trädgård utan sladdar och slangar ovan mark. Men inte bara det, trädgårdsarbetet blir mycket enklare och smidigare.

Snyggt jobbat med andra ord!

Uponor Garden Hub -kytkentäkeskuksen kautta saadaan maan alla kytkettyä niin sähkö- kuin vesijohdot.