uponor infra cable and telecom

El och Tele

El och Tele för moderna uppkopplingar

Det moderna samhället kräver uppkoppling. Hög hastighet och full mobiltäckning – även på landsbygden. Bredbandsnätet är väl utvecklat, men har fortfarande  förbättringspotential. Samtidigt utvecklas nya energiresurser, till exempel vindkraftverk, och ny högspänning måste distribueras till nya kunder. Stadsområden har nya utmaningar i att erbjuda laddning av elbilar, liksom att leverera säkerhet för invånarna – även under de mörka timmarna.

Våra kunders dagliga utmaningar är också våra utmaningar. Vi på Uponor Infra har åtagit oss att fortlöpande produktutveckla och fokusera på el och tele för att stödja ett säkert modernt samhälle idag och i framtiden.

Kabelskydd, kabelskyddsrör och delar

Uponor Infras lösningar för skydd av kraft-, tele- och fiberkablar omfattar ett stort program inom kabelskyddsrör och kabelskydd, varningsmateriel, brunnar och diverse kabeltillbehör. Kabelskyddsrören tillverkas av PE och PVC.

Uponor Infra kabelskyddsrör används oftast nedgrävda som skydd av kablar till svagström, starkström och alla slag av dataöverföring, t. ex. kabel-TV och telefonnät av koppar och fiberoptik.

Kabelskyddsrörens goda materialegenskaper gör att de tål värme och kyla, slag och stötar. Dessutom är kabelskyddsrören beständiga mot de flesta kemikalier och andra aggressiva vätskor. PE- och PVC-rören har låg vikt och är därigenom enkla att hantera under lagring, transport och installation.

Tripla - kabelskyddsröret med extra säkerhet
Uponor Tripla är Uponor Infras tredje generation av kabelskyddsrör i dimensionerna 110 och 160 mm. Den helt unika rörkonstruktionen gör det möjligt att använda röret till helt normala installationer och till installationer där extra ringstyvhet efterfrågas t.ex vid grund förläggning eller höga trafiklaster. Röret är lätt att hantera och kan utan speciella övergångsdetaljer problemfritt kopplas samman med rör av PVC/PE eller dubbelväggiga rör.

 

Tripla
Optokabelskyddsrör och delar
Uponors optokabelskyddsrör är tillverkade av svart polyeten och har som standard fyra stycken längsgående gröna stripes och en tydlig märkning. Dimensionerna är 16, 25, 32, 40 och 50 mm. Rören är lågfriktion och uppfyller friktionskoefficient <0,1 enligt SPCR 144. Andra färger än grönt kan tillverkas mot särskilda önskemål vid större beställningar.
Opto
Markeringsband och nät

Kabelskydd
Kabelskydd säkrar nedgrävda kablar och rör effektiv mot uppgrävning med handredskap. Kabelskydd till kraftkablar i mark ska uppfylla kraven i EBR KJ41:99 Kabelförläggning max 145 KV.

Markeringsband av polyeten
Markeringsband används för att markera förekomsten av kablar eller rör i mark. Samtliga Uponors markeringsband uppfyller kraven enligt EBR KJ41:99 Kabelförläggning max 145 KV.

Markeringsnät av polyeten
Markeringsnät används för att identifiera rör och markförlagda kablar och för att förebygga skador genom misstag vid grävningsarbeten.

Uponor varningsnät har en speciell struktur för att nå maximal varningseffekt. De längsgående trådarna brister i diagonal riktning när de spänns. Brotten sprids slumpmässigt kring belastningspunkten och efterlämnar alltid synliga delar på minst 20 cm på båda sidor av skopan och schakten. För att texten ska gå att läsa efter en eventuell uppgrävning finns det mellan de enskilda textraderna en utstansning där bandet går av. Texten och därmed informationen förblir alltså intakt. Texten på varningsnätet är tryckt direkt på det mellersta bandet i varningsnätet.

Markeringsband
Kabelbrunnar

Uponor Garden Hub – din trädgårds sambandscentral

Smart och enkelt. Med hjälp av en eller flera trädgårdshubbar får man kontaktpunkter under markytan, där man snabbt och enkelt kan ansluta både el och vatten. Resultatet blir en ren och prydlig trädgård utan sladdar och slangar ovan mark. Men inte bara det, trädgårdsarbetet blir mycket enklare och smidigare.

Snyggt jobbat med andra ord!

Uponor Garden Hub -kytkentäkeskuksen kautta saadaan maan alla kytkettyä niin sähkö- kuin vesijohdot.