Isolerat vatten och avlopp

Isolerat dricksvatten

Isolerat dricksvatten med Wehoarctic och Wehotek

Rörinstallationer ovan mark samt vatten- och avloppsrör som skall installeras ovanför tjälgränsen kräver ett extra skydd för att inte frysa.

Wehoarctic rörsystem framställs med Wehopipe (PE) och ett PVC mediarör. På utsidan av mediaröret kan man installera en kabelprofil, så att elementen kan utrustas med värmekabel.

Systemet inkluderar förutom rören även böjar, förgreningar, reduceringar, brunnar, ventiler och skarvmaterial.

Fördelar med Wehoarctic

 • Lågt K-värde på PUR-skummet
 • Mekanisk hållbarhet
 • Fastskummad konstruktion
 • Galvaniserat eller målat spiro-skalrör smälter in i omgivningen

Läs mer om Wehoarctic

Wehotek - Isolerade industrilösningar
Vid installation av Wehotek isolerade rör görs stora tidsbesparingar jämfört med konventionell rörisolering. När de isolerade rören är installerade, vilket i princip görs lika snabbt som oisolerade rör, är över 95 % av rörledningen isolerad.

Fördelar med Wehotek

 • Små värmeförluster
 • Isoleringen tål yttre belastningar t ex en person kan gå på isoleringen
 • Snabb installation
 • Antalet rörstöd minskar
 • Korrosionsbeständig
 • Utrymmesbesparande
 • Långa stödavstånd
 • Enkel rörupphängning
 • Hög kvalitet på isoleringen
 • Lång livslängd