Barrier plus

Uponor Barrier PLUS

Det första dricksvattenröret av 100 % polymer avsett för installation i förorenad mark

Föroreningar i marken kan finnas av flera orsaker. Deponiområden kan innehålla giftiga kemikalier, områden med bensinstationer är ofta förorenade med bensin och olja, industriområden kan vara förorenade med olika typer av kolväten. Många av dessa ämnen kan diffundera igenom ett dricksvattenrör av polyeten. Även metan som allmänt förekommer i sumpiga men annars oförorenade områden kan ge bismak på dricksvattnet. Detta är faktorer som alla kan orsaka förorening av vatten.

Att installera rör för dricksvatten i förorenad mark är ofta problematiskt. Många av de kemikalier som kan finnas i förorenade områden kan diffundera igenom vanliga polyetenrör. Traditionella barriärrör med aluminiumbarriär är i och för sig diffusionstäta men där finns andra utmaningar som miljöpåverkan och långtidshållfasthet. Till exempel kan trikloretylen (TCE) korrodera aluminiumskiktet över tid. Effekten av detta blir att man löser ett problem men skapar ett annat.

Barrier PLUS är det första dricksvattenröret på marknaden som tillverkas av 100 % polymerer.