uponor infra potable water

Dricksvatten

Säkra, långlivade rörsystem för dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste, mest kontrollerade livsmedel. Svenskarna använder cirka 160 liter vatten per person och dag, där 10 liter går till dryck och matlagning. Vattnet som ska bli dricksvatten kallas råvatten och kommer från sjöar, vattendrag eller grundvatten. Som med all annan vattenhantering påverkas dricksvattnet av våra klimatförändringar, varför vår framtida vattenförsörjning kräver ett förebyggande arbete mellan flera aktörer och, inte minst, pålitliga rörsystem.

Trycksystem i plast har många fördelar, däribland hög styrka, säkerhet och flexibilitet. Dessa egenskaper gör att både kostnader och miljöpåverkan kan hållas nere. Uponors tryckrörssystem i plast används för transport av tryckvatten, däribland dricksvatten, samt spillvatten och gas. Rören tillverkas i materialen PE80, PE100 och PVC och har olika egenskaper, dock de viktigaste gemensamt: tåthet, tålighet och lång livslängd.

Uponor tryckrörssystem Profuse utvecklades åt Brittisk Gas, som ville ha ett rörsystem för bland annat dricksvatten med bättre och säkrare svetsegenskaper än dåtidens rör. Profuse lanserades 1998 på den engelska marknaden, sneare också på den nordiska och tyska. Rörsystemet tillverkas i PE100 med en PP-skyddsmantel och har hög brottstyrka. Systemet kan motså kraftiga, mekaniska påfrestningar, tryckstötar och trycksvängningar samt ta up stora sättningar. Därtill är Profuse temperaturbeständigt och slaghållfast, även vid låga temperaturer, samt slitstarkt.

Uponor tryckrörssystem PVC har med framgång använts till dricksvattenförsörjning sedan 1950-talet. Rörsystemet har förbättrats löpande genom materialutveckling, driftserfarenheter och tillståndsundersökningar. Därmed har PVC-systemet inte enbart teoretiska beräkningar till grund för bedömningen av sin långa livslängd. Systemet används bland annat till transport av dricksvatten under alla klimatförhållanden och framställs i oplasticerad polyvinylklorid, PVC, vilket betyder att inga plasticider har tillsatts. Rörens samverkan med den omgivande marken gör att de huvudsakligen används till nedgrävda ledningar, dock lämpar de sig även för invändig installation med dragfasta fogar. Likt Profuse är PVC-systemet korrosionsbeständigt, motståndskraftigt och slitstarkt. Slagstyrkan avtar med sjunkande temperatur, dock ökar tryckstyrkan mot inre övertryck, och systemet har låg vikt i jämförelse med andra material. Det gör transport, hantering och installation enkel.

 

Uponor tryckrörssystem PE80 och PE100 tillverkas i polyeten, ett flexibelt plastmaterial som är enkelt att arbeta med. Polyeten är mycket slagtåligt även vid låga temperaturer. Vid temperaturer över 20 grader måste arbetstrycket reduceras för att uppnå önskad livslängd. Rören har en brotthållfasthet som är lägst 8 MPa vid 50 års konstant belastning och kan installeras med ett minimum av rördelar, då det är lätt att lägga i mjuka kurvor. Systemen har därefter samma goda egenskaper som Uponor tryckrörssystem Profuse samt PVC och används med fördel till bland annat dricksvatten.

Installationer av dricksvattenrör över tjälgränsen eller ovan mark kräver extra skydd för att inte frysa. Uponors Wehoarctic rörsystem framställs med Wehopipe (PE) och ett PVC-mediarör. På utsidan av mediaröret kan en kabelprofil installeras som möjliggör dragning av värmekabel. När de isolerade Wehoarctic-rören installerats, i princip lika snabbt som oisolerade rör, är över 95 % av ledningen isolerad. Isoleringen är mekaniskt hållbar, vilket möjliggör montering av rörupphängningar direkt på mantelröret, och dessutom tålig - en person kan gå på röret utan att det tar skada. Därtill kan rören förses med en eller flera profiler avsedda för montage av värmekablar. Det ger ett vattensystem med små värmeförluster och färre rörstöd, samtidigt som det innehar många av Uponor tryckrörssystems goda egenskaper som hög korrosionsbeständighet och lång livslängd.

Dricksvattenrör - Standard

PVC

Uponors grå tryckrörssystem PVC används till markrörssystem för transport av dricksvatten. Till kommunalt och industriellt bruk är systemet mycket lämpligt till t ex råvattens- och tillförselledningar och till huvud- och serviceledningar.

Tryckrörssystemet är tillverkat av oplasticierad polyvinylklorid (PVC), vilket betyder att inga plasticider (mjukgörare/ftalater) har tillsatts i materialet. Rören är tillverkade med integrerade muffar med tätningsringar.

 • Tillverkat av oplasticerad polyvinyklorid (PVC) - inga mjukgörare eller ftalater är tillsatta i maeterialet.
 • Enkelt att hanter,a installera och transportera.
 • God kemikalieresistens.
 • Dimension 110-400 PN10
PEH (PE100)

Dimension 110-1000 mm

Vid transport av vatten används tryckrör. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet, och samtidigt ett otroligt säkert rörsystem. Det är ett system med lång livslängd och därmed god totalekonomi.

Uponor tillverkar och säljer tryckrör i materialen PE80 och PE100. Rören levereras i olika färger som anger rörens användning. För tryckvatten är Uponor Profuse rören blå, PEM är svarta med blå ränder.

Om du har behov av frostskyddade lösningar för dricksvatten och tryckavlopp se Uponor isolerade rörsystem.

 • Säkert material: inga farliga eller smakgivande ämnen
 • Dimensioner 63-1000 mm
 • Dimension 160 röret finns även på ring
PEM (PE80)

Dimension 40-63 mm

Uponor Infras tryckrörsystem PEM har utvecklats för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Dricksvattenrören är svarta med blå stripes. Systemet tillverkas av polyeten, ett mycket flexibelt material som är enkelt att arbeta med.

Polyeten är mycket slagtåligt även vid låg temperatur. Vid temperaturer över 20 °C måste arbetstrycket reduceras för att önskad livslängd ska uppnås. PEM-materialet har en brotthållfasthet som är lägst 8 MPa vid 50 år konstant belastning.

Rören levereras i dimensionsområdet från Ø 40 till Ø 63 mm (tryckklass PN 12,5). Rören skarvas i första hand med elsvetsning, men de kan också skarvas med stumsvetsning eller mekaniska skarvar. Före elsvetsningen måste den oxiderade ytan på röret tas bort. Detta görs genom att man skrapar röret med t. ex. en rotationsskrapa eller en skarstenskrapa. Svetsade skarvar är draghållfasta, och på grund av materialets höga flexibilitet kan systemet installeras med ett minimum av delar eftersom det är lätt att böja röret i mjuka kurvor.

Korrisionsbeständiga med slät insida och låg friktion
Uponor tryckrörssystem PEM har hög brotthållfasthet och klarar hård mekanisk påverkan. Det gör systemet beständigt mot tryckstötar och trycksvängningar och det kan också ta upp stora sättningar. PEM-systemet är mycket korrosionssäkert och har god beständighet mot de flesta lösningsmedel, syror, baser och oljor. PEM tryckrör har slät insida, vilket ger låg friktion. Rören är också mycket slitstarka och därmed beständiga mot partiklar i de media som ska transporteras.

 • Hög brottstyrka, motstår mekanisk påverkan
 • Motstår tryck- och chockvågor och marksänkningar
 • Korossions- och kemikaliebeständig
 • Låg friktion tack vare slät insida
Profuse (PE100)

Dimension 110-400 mm, för bättre svetsegenskaper

Profuse är ett tryckrörssystem som används till dricksvatten, spillvatten, gas och diverse processmedier. Vid användning för dricksvatten används blå Profuse.

Profuse tryckrörssystem utvecklades åt Brittisk Gas, som ville ha ett rörsystem med bättre och säkrare svetsegenskaper än dittills vanliga rör. Tillsammans med de förbättrade svetsegenskaperna fick medieröret också ett extra skydd i form av manteln. Efter utvecklingsarbetet introducerade Uponor 1998 Profuse för Brittisk Gas och den övriga engelska marknaden och senare på den nordiska och den tyska marknaden. Profuse tillverkas av svart polyetylen PE100, som under tillverkningen täcks med en skyddsmantel av PP. Manteln läggs på i olika färger, som anger rörets användningsområde. På samtliga rör finns grå ränder som anger att röret är ett mantelrör.

PP-skyddsmanteln ger flera fördelar:

 • Den säkerställer att PE100-röret inte skadas och får repor under transport, hantering och installation. Därmed minimeras risken för repor i rörväggen, vilket förhindrar brott på lång sikt.Röret är särskilt lämpligt för schaktfri installation.
 • Vid elektrosvetsning avlägsnas PP-manteln. Röret har nu en oxidfri yta, som kan svetsas direkt utan att rören behöver skrapas. Medieröret är alltså alltid oxidfritt under den skyddande manteln. Manteln skall tas bort omedelbart innan elektrosvetsrördelen monteras.
 • Kan stumsvetsas utan att manteln tas av.

Utvecklat för bättre svetsegenskaper
Profuse-rör fogas i första hand med elektrosvetsning och stumsvetsning men också med mekaniska fogar. När Profuse-rör svetsas ihop i ett ledningssystem, blir fogarna draghållfasta. Profuse kan också installeras med ett minimum av rörböjar, eftersom röret lätt kan böjas i mjuka kurvor. Profuse tryckrörssystem har stor brottstyrka och kan motstå stora mekaniska påfrestningar. Systemet är motståndskraftigt mot tryckstötar och trycksvängningar, och det kan ta upp stora sättningar.

 • Hög brottstyrka, motstår mekanisk påverkan 
 • Motstår tryck- och chockvågor likväl som marksänkningar
 • Tack vare det smidiga materialet krävs endast ett litet antal hörnanslutningar för installation
 • PP-manteln skyddar PE100 röret från skador och repor under transport, lagring och installation
 • PE100-röret motstår trycklast utan att spricka