Vägdränering

Vägdränering

Minska risken för vattenplaning

Smarta lösningar med hög kvalitet bidrar till en enkel hantering och lång livslängd. Installationen förenklas av att de styva rören levereras i raka 6-meters längder. Systemet kan med fördel installeras för dränering av t.ex. vägkroppar, banvallar och flygfält med fyllnadshöjd på 0,8-6 m.

Välj bra kvalitet med toppslits eller fullslits
Uponor IQ Dräneringsrör är tillverkade enligt kraven för Nordic Poly Mark med styvhetsklass SN8. Så snart möjlighet till certifiering finns kommer rören att vara godkända. Vi har investerat i modern slitsteknologi, som garanterar en slät ledning med bibehållet bra flöde.

Lång livslängd
Dräneringssystemet har mycket bra beständighet mot korrosion, vilket ger en lång livslängd även vid låga pH-värden. Polyeten och Polypropen är kemiskt resistent mot de allra flesta ämnen, som kan tänkas förekomma i och runt dräneringsledningen. Materialet har även mycket bra nötningsegenskaper.

Exempel på användningsområden:

  • Vägar
  • Järnvägar
  • Flygfält
  • Deponier
  • Värmekulvertar