Avo-ojien muuttaminen viljelymaaksi salaojituksen avulla suurentaa viljeltävää peltopinta-alaa 10–20 %.

Jordbruksdränering

Rätt Jordbruksdränering för optimal skörd

Rätt anpassad dränering är en förutsättning för en optimerad skörd. Marken skall varken vara för fuktig eller för torr.

Uponor Infra har under många år utvecklat rör för olika typer av dränering .

Vi erbjuder dräneringslösningar för praktiskt taget alla de krav som ställs inom jordbruket.