Avo-ojien muuttaminen viljelymaaksi salaojituksen avulla suurentaa viljeltävää peltopinta-alaa 10–20 %.

Jordbruksdränering

Rätt dränering för optimal skörd

Varför dränera?

Täckdikning av jordbruksarealer ger effekt både torra och regniga år. Bruksnings- och skördekostnaderna minskar tack vare:

  • snabbt vårbruk och tidig skörd
  • minskad ogräsbekämpning
  • god markbärighet

Andra fördelar med täckdikning är att skörden ökar och detta genom:

  • tidig upptorkning och tidig sådd
  • bättre övervintring för höstsådden
  • mindre ogräs
  • minskade packningsskador
  • bättre rotutveckling genom att luft kommer in i jorden
  • bättre vattenförsörjning även under torrperioder genom större rotdjup
  • effektivare upptagning av växtnäring i marken

Fyra typer av rör

Dräneringsrör, standard, vit (slitsbredd 1,2 mm)
Dräneringsrör, blå special (slitsbredd 2,3 mm)
Dräneringsrör, standard, svart i PE (slitsbredd 1,2 mm)
Dräneringsrör, standard, med kokos

Uponor Infras rör för jordbruksdränering är tillverkade och provade enligt svenska normer. Dräneringssystemen tillverkas och provas enligt Svensk Standard SS 3520 och SS 3542. Uponor Jordbruksdränering är typgodkänt av Jordbruksverket, TG-nr. 9/90 samt TG-nr. 1/98.