Laadukkaalla sadevesi- ja salaojajärjestelmällä estetään rakenteiden kosteus-, home- ja routavauriot.

Husdränering

Dränera ditt hus

Uponor Infras husdränering är ett komplett sortiment av rör, delar och brunnar för att dränera hus. Lätta rör av hög kvalitet bidrar till enkel hantering och lång livslängd. Installationen förenklas av de styva rören som levereras i raka längder. Dräneringssystemet tillverkas av Polyeten som har bra nötningsbeständighet samt mycket bra beständighet mot korrosion, vilket ger en lång livslängd även vid låga pH-värden. Polyeten är också kemiskt resistent mot de allra flesta ämnen som kan tänkas förekomma i och runt dräneringsledningen.

Uponor Infras rör för att dränera hus är ett dubbelväggsrör som säkrar förläggning med tillfredsställande fall. Röret har en slät insida och en korrugerad utsida. Denna konstruktion ger ett slagfast rör med maximal avvattningseffekt. Dräneringsrören är lämpliga för dränering av byggnader, för avvattning av idrottsplaner och vägar.

Komplettera med fördel din husdränering med en pumpbrunn. Särskilt i de fall då dräneringsledningen ligger under kommunens dämningsnivå. Kommunernas branschförening, Svenskt Vatten rekommenderar i sin publikation, P110 att alla fastigheter med källare pumpar dränerings- och spygattvatten till dagvattenledningen, för att få en säker installation, även om dräneringen kan anslutas med självfall till dagvattensystemet.

Dagvattenledningen kan dämma upp vid t ex skyfall. Det vill säga ledningarna fylls upp med dagvatten som inte hinner undan och då fylls även fastighetens dräneringssystem. Många av dagens dräneringssystem för källare bygger på att källarväggen ska kunna "andas" och de har inget tätskikt direkt på väggen. För att de ska fungera måste vattnet alltid vara bortdränerat och när ledningarna dämmer upp går vatten upp innanför tätskiktet och väggen blir fuktig eller börjar läcka in vatten med skador som följd.