Dräneringsbrunn

Dräneringsbrunnar

Styrka, säkerhet och ekonomi

Starka, flexibla och hållbara produkter resulterar i lång livslängd och sparar kostnadern för underhåll och renovering. Uponor Infras dräneringsrör har en livslängd på över 100 år. Även om Uponor Infras rör har en livslängd på över 100 år krävs det tillsyn och underhåll ändå. Tillsyn och underhåll av dräneringssystemen görs genom brunnar och betäckningar.

Sortiment

  • Gårdsbrunn 315
  • Gårdsbrunn 400

Betäckningar
För att ge en möjlighet till större valfrihet erbjuder vi två sortiment av betäckningar - Regular och Basic. Vilket sortiment du väljer beror naturligtvis på hur hård belastning betäckningen kommer att utsättas för. Men också på hur lång sikt du ser din investering. Båda sortimenten uppfyller samtliga gällande krav och standarder, båda håller hög kvalitet, men väljer du Regular väljer du extra livslängd och unika funktioner som packning och tätt spetthål