uponor infra drainage

Dränering

Minska risken för översvämning med Uponor Infras dräneringsrör

Uponor Infra har utvecklat effektiva dräneringsrör för alla former av dränering. Ett brett sortiment omfattar dräneringsrör och delar med hög kvalitet av olika material. Hela sortimentet är godkänt enligt gällande normer.

Dränering betyder uppsamlande och avledning av grundvatten. På många platser behöver man dränera för att få en effektiv användning av lantbruksytor och övrig mark. När man uppför byggnader och väganläggningar måste man dränera för att undika sättningar som kan orsakas av grund- och ytvatten. Dränering förekommer i många olika sammanhang som t ex:

  • Av marker som står under vatten.
  • Avvattning av byggarbetsplatser.
  • Vid lerig eller siltig jord.
  • För att optimera förhållanden på idrottsplatser.
  • För att skydda lantbrukets grödor mot översvämning samt för att öka skörden.
  • Vägdiken.

 

Visste du att....
Dagens dräneringsrör designades på 70-talet. Sedan dess har klimatet förändrats och nederbörden har högre intensitet. Norsk Vejvesende har därför beslutat att öka kapaciteten på alla dräneringsrör. Genom att öka dräneringsrörens dimension med ett steg ökar du flödeskapaciteten med nästintill det dubbla!

Dagvattenhanteringen är en stor del i infrastrukturen.

Läs mer om våra dagvattenlösningar