Rening av dagvatten

Dagvattenrening

Rening av dagvatten

Tidigare låg fokus på att leda bort dagvatten till närmaste recipient så effektivt som möjligt, utan hänsyn till vattnets kvalitet. Nu vet vi att vattnet kan vara både förorenat och på sikt förstöra vår miljö. Uponor Infra har som del i arbetet för en hållbar framtid antagit utmaningen att rena dagvatten. Våra lösningar för rening av dagvatten tar bort både tungmetaller, oljor och olika näringsämnen.
Uponor Regnbädd

Uponor Regnbädd

Uponor Infras regnbädd för rening av dagvatten kan fördröja vattnet innan det når olika recipienter. Konstruktionen är mycket tålig och har god kapacitet till att ta hand om dagvatten från stora, hårdgjorda ytor såsom parkeringsplatser och torg. Skräp flyter med vattnet ner i bädden, varpå städning och underhåll förenklas.

Uponor Regnbädd består av moduler och är lätt att dimensionera samt installera - behovet styr hur många moduler som krävs. En modul kan ta emot cirka 10 millimeter regn på 350 kvadratmeter. Modulerna installeras antingen nedgrävda eller ovan mark, lämpligt bland annat för takavvattning vid husgrund. Dagvattnet som rinner ner i regnbädden filtreras genom ett substrat som vid behov byts ut mot ett nytt.

Mer om Rening av dagvatten

6D34F0B217354CDCB4C76A30D42C0874

Rening

Kapitel 6.7 - Teknisk Handbok

PDF 171.58kB

Rening

Sortiment 2018

PDF 214.95kB
Uponor Smart Trap

Uponor Smart Trap

Uponor Smart Trap är en patenterad sandfångsbrunn för rening av dagvatten. Konstruktionen samlar upp 100 % mer sediment än en traditionell sandfångsbrunn, även vid höga vattenflöden då det annars är normalt att sedimenten sköljs ut. Inuti Uponor Smart Trap finns en perforerad skiljevägg som hindrar vattnet från att virvla runt och dra med sig uppsamlat sediment.

Den mycket effektiva reningen av dagvatten minskar kostnaderna för underhåll av magasin, kassetter, dammar och sjöar. Uponor Smart Trap för rening av dagvatten finns som komplett sandfångsbrunn och som installation i befintliga brunnar av plast eller betong. Installationen är enkel och leder till en gynnsam uppdatering.

Mer om Rening av dagvatten

6D34F0B217354CDCB4C76A30D42C0874

Rening

Kapitel 6.7 - Teknisk Handbok

PDF 171.58kB

Rening

Sortiment 2018

PDF 214.95kB
Uponor Filterbrunn

Uponor Filterbrunn

Uponor Filterbrunn för rening av dagvatten har ett mycket effektivt, modulärt filter som reducerar närmare 95 % av metalljonerna från en yta på cirka 1000 kvadratmeter, alternativt en yta som trafikeras av 15000 bilar per dag. Brunnen samlar upp 30 liter olja, renar dagvatten med ett flöde på 12 liter/sekund och är nedstigningsbar.

Uponor Filterbrunn är tillverkad i plast och i ett stycke, vilket ger ett säkert skydd mot läckage. Reningen av dagvatten sker genom filtret, där sand och tyngre partiklar sjunker till botten med något som kallas "tekoppseffekten". Sedan pressas vattnet upp genom filterkropparna, oljan separeras och vattnet rinner ut genom det övre utloppet.

Mer om Rening av dagvatten

6D34F0B217354CDCB4C76A30D42C0874

Rening

Kapitel 6.7 - Teknisk Handbok

PDF 171.58kB

Rening

Sortiment 2018

PDF 214.95kB