Dagvatten_Rening_av_dagvatten

Dagvattenrening

Rening av dagvatten

Tidigare låg fokus på att leda bort dagvatten till närmaste recipient så effektivt som möjligt, utan hänsyn till vattnets kvalitet. Nu vet vi att vattnet kan vara både förorenat och på sikt förstöra vår miljö. Uponor Infra har som del i arbetet för en hållbar framtid antagit utmaningen att rena dagvatten. Traditionellt har man ofta använt oljeavskiljare för dagvattenrening men numera finns det mer kompletta alternativ som fungerar bättre. Våra lösningar för rening av dagvatten tar bort både tungmetaller, oljor och olika näringsämnen.
Uponor Regnbädd

Prefabricerad regnbädd för effektiv rening av dagvatten

Dagvatten_Dagvattenrening_Regnbadd
Dagvatten_Dagvattenrening_Regnbadd

Designad lösning för rening av dagvatten

Uponor Regnbädd är en lösning för rening av dagvatten med hög reningsgrad och optimerad fördröjning

Föroreningar i dagvatten betraktas på senare år som ett miljöproblem. Dagvatten blir förorenat när det rinner över gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor. Obehandlat dagvatten är en risk för de naturliga recipienterna som tar emot dagvatten från hårdgjorda ytor. I kommunala anvisningar för dagvattenrening på hårdgjorda ytor frångår man numera ofta oljeavskiljare till förmån för multifunktionella anläggningar som exempelvis regnbäddar.

Uponor Regnbädd är en kompakt, prefabricerad lösning som samlar upp, fördröjer och renar nära recipienten.

Fördelar

  • Renar dagvatten från näringsämnen, tungmetaller och oljor samt minskar risken för förorening av naturliga recipienter.
  • Den prefabricerade lösningen gör installationen enkel och snabb med ett säkert slutresultat.
  • Regnbädden är helt vattentät vilket gör att den kan installeras i områden med svåra markförhållanden som t ex områden med hög grundvattennivå.
  • Filtermaterialet byts enkelt ut vid underhåll.
  • Ett litet schakt gör regnbädden idealisk för små och begränsade utrymmen.

 

Frågor och Svar

Komplett lösning med många användningsområden och enkel dimensionering

Användningsområden

Regnbäddar används vanligtvis på områden i städer men den kan även installeras i kommersiella eller i bostadsområden. Regnbädden kan installeras nedgrävd eller ovan mark för t ex uppsamling av takvatten vid källan. Regnbädden kan installeras som egen enhet, parallellt eller i en följd efter varandra.

Dimensionering

Regnbädden är enkel att dimensionera. Dina behov styr antalet regnbäddar. En regnbädd räcker till 130-150 kvadratmeter avrinningsyta.

Komplett lösning

Uponor Regnbädd är en komplett lösning för biofilterrening av hårdgjorda ytor.  Växter och filtermaterial fördröjer och renar dagvatten för ren avrinning i dagvattennäten.

Installation

Regnbädden är enkel och smidig att installera.

Installationsanvisning

Läs mer om Uponor Regnbädd

Mer om Rening av dagvatten

579A5A60051348328D1303EFD37A9957

Dagvattenrening

Kapitel 6.7 - Teknisk Handbok

PDF 2.58MB
EA986C0A5F7B48D9BE3E37AC63EE1D06

Rening 2019

Sortiment 2019

PDF 157.21kB
Uponor Smart Trap

Uponor Smart Trap

Uponor Smart Trap är en patenterad sandfångsbrunn för rening av dagvatten. Konstruktionen samlar upp 100 % mer sediment än en traditionell sandfångsbrunn, även vid höga vattenflöden då det annars är normalt att sedimenten sköljs ut. Inuti Uponor Smart Trap finns en perforerad skiljevägg som hindrar vattnet från att virvla runt och dra med sig uppsamlat sediment. Om man kompletterar Smart Trap med en oljeläns kan man under rätt förutsättningar använda den som rening av parkeringsvatten istället för en oljeavskiljare.

Den mycket effektiva reningen av dagvatten minskar kostnaderna för underhåll av magasin, kassetter, dammar och sjöar. Uponor Smart Trap för rening av dagvatten finns som komplett sandfångsbrunn och som installation i befintliga brunnar av plast eller betong. Installationen är enkel och leder till en gynnsam uppdatering.

Mer om Rening av dagvatten

579A5A60051348328D1303EFD37A9957

Dagvattenrening

Kapitel 6.7 - Teknisk Handbok

PDF 2.58MB
EA986C0A5F7B48D9BE3E37AC63EE1D06

Rening 2019

Sortiment 2019

PDF 157.21kB
Uponor Filterbrunn

Uponor Filterbrunn

Uponor Filterbrunn för rening av dagvatten har ett mycket effektivt, modulärt filter som reducerar närmare 95 % av metalljonerna Om man kompletterar filterbrunnen med en oljeläns kan man under rätt förutsättningar använda den för rening av parkeringsvatten istället för en oljeavskiljare.

Uponor Filterbrunn är tillverkad i plast och i ett stycke, vilket ger ett säkert skydd mot läckage. Kontakta oss för korrekt dimensionering av filteranläggningar för ytor upp till 10 hektar. Reningen av dagvatten sker genom både sedimentering och filtrering. Tyngre partiklar sjunker till botten sedan pressas vattnet upp genom filterkropparna, oljan separeras och vattnet rinner ut genom det övre utloppet.

Mer om Rening av dagvatten

579A5A60051348328D1303EFD37A9957

Dagvattenrening

Kapitel 6.7 - Teknisk Handbok

PDF 2.58MB
EA986C0A5F7B48D9BE3E37AC63EE1D06

Rening 2019

Sortiment 2019

PDF 157.21kB