uponor infra stormwater

Pumpning

Styr flödet med pumpning

När ett ledningssystem byggs samman med brunnar och magasin kommer man inte allt för sällan till en punkt där det inte längre går att få självfall i ledningsnätet. Med dagens effektiva pumpar och säker teknik kan man då lyfta vattnet upp i systemen igen.

Med pumpning får du möjlighet att styra flödet när det lyfts tillbaka i ett system utan att det behöver överbelastas. I pumparna sitter olika hjul som styr flödet.

Uponor tillverkar olika speciallösningar och arbetar tillsammans med marknadens mest erfarna pumptillverkare för att trygga ett långsiktigt samarbete och god servicegrad.

Visste du att...
Pumpning anses vara det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet. För att ytterligare skydda sig mot översvämning kan man med fördel installera en backventil efter pumpen.