Produkter_Dagvatten_Dagvattenror

Dagvattenrör

Dagvattenrör IQ och Weholite

Dagvattenrör, Uponor IQ

Dagens infrastruktur - En utmaning

Uponor IQ är ett heltäckande dagvattensystem vad gäller dränering, transport, utjämning, lokalt omhändertagande, rening, pumpning och återvinning.

Läs mer om Uponor IQ

22098A63B3C945E89B5207C8C4FB92C0

Uponor IQ Totala lösningar för dagvatten

Broschyr

IQ Totala lösningar
PDF 6.23MB
256FCA558E93486D8D35E6825D43E7F9

Uponor IQ

Sortiment 2019

Sortiment 2019
PDF 323.64kB
7804CD76AD104547BCA6EEA9CFA55715

Dagvattenrör, Uponor IQ

Kapitel 6.1 - Teknisk Handbok

Teknisk handbok - Kapitel 6.1
PDF 488.90kB
Dagvattenrör, Weholite
Dagvattenror_Weholite

Weholite dagvattenrör är ett resultat av vår tekniska kompetens och produktutvecking. Lättviktsröret tillverkas i Polyetylen, PE, med dubbla väggar och, vid behov, vit insida. PE-materialets slitstyrka, flexibilitet och lätta vikt gör Weholite till ett mångsidigt rör. Det lämpas sig bland annat för marina installationer med sin beständighet mot saltvatten och korrosioin samt de vattentäta svetsfogarna. Ett markförlag Weholite dagvattenrör varken ruttnar, rostar eller korroderar när det utsätts för kemiska eller elektriska reaktioner i marken. Röret har god slaghållfasthet ner till -20 grader och en förväntad livslängd på över 100 år.

Weholites patenterade struktur gör det möjligt att tillverka och använda plaströret med en innerdiameter på upp till 3500 millimeter. Det unika produktionssättet låter oss även designa och tillverka rördiameter och styvhet enligt kundens behov.

Weholite används till

  • transport av spill- och dagvatten
  • dag- och spillvattenmagasin
  • brunnar
  • tunnlar/kulvertar
  • vägtrummor/vägbroar
  • tankar

Vi kan inte stoppa regnet - men förhindra översvämningar

Dagvattenlösningar baserade på Weholite skapar unika möjligheter för magasinering, infiltration, pumpning och rening av dagvatten. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen på dina dagvattenproblem.

Weholiteinstallation i Glasbruket, Limhamn

Installation av 485 meter, dimension 1400 Weholite dagvattenledning på Glasbruket i Limhamn. Genom bytet från betong till Weholite minskade Skanska sitt koldioxidutsläpp med 110 ton.

Läs mer om Weholite

098688D1425847D4BE887EBDFE523CE5

Weholite

Broschyr

Weholite Rörsystem
PDF 3.25MB
AF6D22D0680447BF894D19FC5F34F10E

Weholite

Sortiment 2019

Sortiment 2019
PDF 452.49kB
Weholitethdesktop

Dagvattenrör, Weholite

Kapitel 6.2 - Teknisk Handbok

Kapitel 6.2
PDF 442.11kB
Uponor Vägtrumma

Uponor vägtrummor finns i innerdimension 200-800 mm. De tillverkas av optimerade material och med modern teknologi. Samtliga rör tillverkas i 6 meters längder.

Muffad lösning spar pengar
Ett muffat rör gör det möjligt att alltid utnyttja hela rörets längd och därmed slipper man också onödigt spill. Kapa och sammanfoga i exakt den längd du behöver.

För vägbyggnation
Röret uppfyller kraven enligt Trafikverkets tekniska krav Vägkonstruktion och Anläggnings AMA och kan därmed användas för vägbyggnation.

Vagtrumma540 400