Dagvattenmagasin_Dagvattenhantering

Dagvattenmagasin

Dagvattenmagasin fördröjer dagvattnet

Det blir allt vanligare att försöka minska mängden dagvatten i vattenledningarna och istället hantera det lokalt (LOD). På så vis behålls grundvattennivåerna samtidigt som områden blir tåligare mot kraftig nederbörd. En möjlig lösning för att få jämnare flöden i ledningar och bäckar är dagvattenmagasin. Vattnet strömmar ner i magasinet och lagras/utjämnas till dess att ledningen eller bäcken kan föra vattnet vidare till en recipient. Med ett jämnare flöde hinner naturen dessutom ta upp vattnet innan det når fram till exempelvis sjöar eller större vattendrag. Magasinet har också en renande effekt då orenheter i vattnet långsamt sjunker till botten och samlas där som bottenslam.

Uponor Infra tar fram rör i dimensioner från 400 till 3500 millimeter och anläggs enkelt till täta, säkra dagvattenmagasin. Magasinen går att få som legosystem eller måttbeställda lösningar där möjligheterna i princip är oändliga. Standardsystemen baseras på rör i dimensionerna 400 till 1200 millimeter och lagerförs för snabb leverans.

Användningsområden

Dagvattenmagasin för stora områden

Anpassade lösningar för dagvattenhantering

Dagvattenmagasin från Uponor Infra tillverkas för varje unikt projekt. Det gäller även tankar för processvatten och septik. Rören vi jobbar med är bland andra Weholite - ett lättviktsrör med dubbla väggar, hög slitstyrka och kemikalieresistens samt god slaghållfasthet ner till minus 20 grader. Detta rör framställs i polyeten och kan ge systemet en livslängd på över 100 år. 

Magasin av Weholiterör svetsas samman i dimensioner upp till 3500 millimeter med önskad längd, antingen i vår fabrik eller på installationsplatsen och installeras i eller under grundvattennivån. Systemet töms via ett avlopp eller med pumpning och lämpar sig särskilt för områden med många hårdgjorda ytor.

 

Läs mer om Weholite dagvattenmagasin

Weholite dagvattentank
Uppsamling av regnvatten

Regnvattentank - ett dagvattenmagasin för privat bruk

Uponor Infras regnvattentank samlar upp dagvatten från hustak. Tanken förläggs under mark och ansluts med fördel till en pump - detta ger dig möjligheten att exempelvis vattna din trädgård, tvätta bilen eller fylla poolen.
Regnvattentank

Mer om Återvinning av dagvatten

10E1D8E93BE94EA69F8A279FAAEAB5C9

Återvinning

Kapitel 6.6 - Teknisk Handbok

PDF 132.75kB

Specialtillverkade dagvattenmagasin

  • Tankar för dag- och processvatten
  • Septictankar

Vi specialtillverkar tankar för dagvattenhantering, helt enligt kundens behov.

Kontakta oss för mer information!

Bygg ditt eget dagvattenmagasin!

Gör en kalkylbudget!

Kalkylbudget = Svara på våra frågor i formuläret och få svar inom 24 timmar alla vardagar och leverans inom 5 dagar från orderdatum.

Kalkylbudget