Dagvattenmagasin

Dagvattenmagasin

Dagvattenmagasin fördröjer dagvattnet

Städerna växer. Allt fler och större hårdgjorda ytor anläggs. Det ger mycket dagvatten i tätbebyggda områden som måste tas om hand. Dessutom ser nederbörden ut att öka och ändra form. Kraftiga regn blir allt vanligare.

Vi ser tydliga tecken på att klimatet förändras. Vissa områden i Norden har haft ett par 100-årsregn under de senaste 10 åren. Med rätt dimensionerade magasin kunde skadorna efter dessa regn ha undvikits eller minimerats. Dessutom till en kostnad som vida understiger eventuella skador efter ett skyfall - för att inte tala om flera.

För att få ett jämnare flöde i ledningar och bäckar är dagvattenmagasin en möjlighet. Det innebär att dagvatten leds till magasinet, och där lagras (utjämnas) vattnet tills dess att bäcken eller ledningen kan ta emot och föra vattnet vidare till en recipient. Magasinet kan också fungera som renare av dagvattnen eftersom orenheter i vattnet kan sedimenteras, dvs långsamt sjunka till botten och där samlas som bottenslam.

Genom att använda Uponor IQ Rör, med dimensioner från 400-2500 mm, anläggs enkelt täta och säkra dagvattenmagasin. Magasinen finns både som legossystem samt som skräddarsydda, då med oändliga möjligheter. Standardsystemen baseras på rör i dimension 400-1200 mm och finns alltid för snabb leverans.

Visste du att...
Allt fler kommuner debiterar kostnader för att avleda och rena dagvatten. Avgiften ingår i regel som en del av VA-taxan och betalas av dem som avleder dagvatten från sin fastighet till kommunens system och av dem som bor vid en lokalgata där dagvatten avleds. Storleken på fastighetens yta bestämmer hur hög taxan blir.

Stora områden

Ett pålitligt system är enkelt att underhålla

Weholite dagvattentankar består av Weholite-rör, i önskad längd som är ihopsvetsade, antingen i vår fabrik eller på installationsplatsen. Installationen är snabb - allt man behöver göra på installationsplatsen är att gräva schaktet, installera tanken och återfylla. Dagvattentankar är täta, de kan installeras i eller under grundvattennivån. Systemet töms via ett avlopp eller med pumpning.

Fördelar

  • Regnvatten kan övervakas, renas och inspekteras.
  • Passar för fördröjning av regnvatten, särskilt i områden med många hårdgjorda ytor.
  • Möjlighet att bygga system med mycket stor kapaciet: tankar i dimensioner upp till 3,5 meter i hur långa längder som helst.

Läs mer om Weholite dagvattentankar

Weholite dagvattentank
Uppsamling av regnvatten

Regnvattentank

Uponors regnvattentank hjälper dig att lagra regnvatten. Detta ger dig ett alternativ, (som dessutom är gratis) att använda det lagrade vattnet hur du vill.

Tack vare Uponors regnvattentank behöver du inte vattna din gräsmatta, dina land eller dina växter med dricksvatten. Tanken installeras under marken, och allt regnvatten som kommer ner från husets tak leds till tanken. Anslut en pump till tanken för att skapa din egen, och framför allt, din gratiskälla av vatten.

Regnvattentank

Specialtillverkade dagvattenmagasin

  • Tankar för dag- och processvatten
  • Septictankar

Vi specialtillverkar tankar för dagvattenhantering, helt enligt kundens behov.

Kontakta oss för mer information!

Bygg ditt eget dagvattenmagasin!

Gör en kalkylbudget!

Kalkylbudget = Svara på våra frågor i formuläret och få svar inom 24 timmar alla vardagar och leverans inom 5 dagar från orderdatum.

Kalkylbudget