obitelj Uponor proizvodi

Produkter

Produkter för hållbar och säker infrastruktur

Våra krav blir allt högre på den underjordiska infrastrukturen. En infrastruktur som inte syns men som många tar för given.

 • Vi ska vrida på kranen och ta för givet att få vatten att duscha i och friskt, gott vatten att dricka. Vi ska sätta på datorn och få den snabbaste uppkopplingen. Vi ska ha täckning för våra mobiltelefoner. Vi ska kunna spola på toaletten och veta att spillvattnet transporteras säkert till ett reningsverk.
 • För att åstadkomma detta måste vi välja rätt rörsystem för vår infrastruktur.

Framtidssäkra dig med Uponor Infra!

 • Hållbarhet står högt på agendan på Uponor Infra liksom hos våra kommuner, entreprenörer och konsulter och andra aktörer som arbetar med infrastruktur i Sverige.
 • Att tänka hållbart och långsiktigt är viktigt vid nybyggnation eller renovering av rörsystem.

Förutom att vi har massor av produkter för att framtidssäkra dig så erbjuder vi även en rad olika tjänster. Tjänster som gör det möjligt för våra kunder att bygga smarta och kostnadseffektiva lösningar, som kommer att tjäna samhället många år framöver.


Uponor Infra Projektservice utför skräddarsydda projekt runt om i hela världen. Vi bygger vår verksamhet på kundförståelse och vår långa erfarenhet har resulterat i ett unikt servicekoncept, med möjlighet att leverera helhetslösningar. Lösningar med fokus på framtid och miljö.

Uponor Infra Projektservice erbjuder kundanpassade lösningar vid olika typer av krävande projekt. Beroende på kundens önskemål och projektets omfattning arbetar vi fram en projekt-lösning där Uponor Infra hjälper till med allt ifrån design av komplexa system till installation samt efterkontroll av det färdiga projektet. Vi tar ett helhetsansvar och ser till att du som kund får en och samma kontaktperson igenom hela projektet.

Vårt erbjudande inom projektservice:

 • Uponor Infra upprättar produktritningar, hållfasthetsberäkningar, arbetsbeskrivningar m.m.
 • Leveranser av material i form av rör och delar till projektet.
 • Certifierad svetspersonal från Uponor Infra hanterar kompletta svetsutrustningar för både tryckrör i dimension 1600 mm och Weholiterör upp till dimension 3500 mm. Vi deltillverkar brunnar, kamrar etc. på arbetsplatsen, om de inte kan transporteras från fabrik.
 • Vi anlitar underleverantörer som t ex dykföretag, betongleverantörer och maskinentreprenörer som behövs i projektet.
 • Projektledare finns alltid på plats för att säkerställa kvaliteten på arbetet, projektledaren ser även till att tidsscheman och deadlines hålls.
 • Hanteringen av våra produkter är viktigt för oss och projektledaren ser till att produkterna lossas och installeras på rätt sätt.
 • När det är dags för drifttagning av systemet utbildar vi kunden i hur systemet skall användas och underhållas.
 • Vårt globala team för projektservice finns i finska Vasa, och deras externa experter erbjuder teknisk support och projekthantering i samarbete med lokala Uponor Infra bolag.

Många av våra skräddarsydda lösningar är baserade på Weholite, en teknologi som Uponor Infra utvecklat och förädlat i mer än 30 år. Uponors erfarenhet erbjuder en väl beprövad och hållbar lösning, med unika möjligheter till kundanpassning. En lösning som klarar tuff hantering och svåra installationsförhållanden, med bästa möjliga säkerhetsmarginal. En lösning som håller i mer än 100 år. Varje Weholite-projekt är 100 % anpassningsbart; längd, styvhet, material, färg etc. Teknologin erbjuder inte bara rör utan också paneler som ger en värld av nya möjligheter för kontrollkammare, pumpstationer, flödeskontrollkammare, ventilationskammare, flödesregulatorer m.m. Weholite- teknologin möjliggör fyllda profiler för viktning. Lösningen kan användas vid traditionell installation under mark, för relining samt vid marin förläggning.

Smarta underjordiska produkter

Våra pålitliga lösningar förenklar på flera sätt livet för våra kunder. Vi levererar allt ifrån standardprodukter till skräddarsydda lösningar samt nyckelfärdiga projekt inklusive installation.

Uponor Infra erbjuder mycket mer än plaströr.